อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชั้นปี
จำนวนหน่ยกิต ค่าหน่วยกิต
จำนวนเงินค่าหน่วยกิต (บาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ (บาท)
ค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา (บาท)
ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักูตร (บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)
บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย (200บาท) ปฏิบัติ (400 บาท)
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 19 5 3,800 2,000 5,800 1,750 3,500 3,000 14,050
ภาคปลาย 22 3 4,400 1,200 5,600 3,500 3,000 12,100
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 21 4,200 4,200 3,500 3,000 10,700
ภาคปลาย 21 4,200 4,200 3,500 3,000 10,700
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 18 3,600 3,600 3,500 3,000 10,100
ภาคปลาย 21 4,200 4,200 3,500 3,000 10,700
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 18 3,600 3,600 3,500 3,000 10,100
ภาคปลาย 9 1,800 1,800 3,500 3,000 8,300
ค่าหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 86,750
ชั้นปี
จำนวนหน่ยกิต ค่าหน่วยกิต
จำนวนเงิน ค่าหน่วยกิต (บาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ (บาท)
ค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา (บาท)
ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร (บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)
บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย (200บาท) ปฏิบัติ (400 บาท)
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 16 5 3,200 2,000 5,200 1,750 3,500 3,000 13,450
ภาคปลาย 14 4 2,800 1,600 4,400 3,500 3,000 10,900
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 21 4,200 0 4,200 3,500 3,000 10,700
ภาคปลาย 21 4,200 0 4,200 3,500 3,000 10,700
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 21 4,200 0 4,200 3,500 3,000 10,700
ภาคปลาย 21 4,200 0 4,200 3,500 3,000 10,700
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 18 3,600 0 3,600 3,500 3,000 10,100
ภาคปลาย 9 1,800 0 1,800 3,500 3,000 8,300
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 85,550
rtp slot gacor pokerpintar situs poker agen slot online agen sbobet judi terpercaya indonesia slot online gacor slot gacor terbaik aduq online