ตารางสอนออนไลน์

ตารางสอนออนไลน์

วันอังคาร

LAEN 104 English Level 2  (13.30 – 15.30)

อ.นที   Sec. 1

https://line.me/R/ti/g/W69ZfBcd7h


อ.วรวุฒิ Sec. 2

http://line.me/ti/g/0XzzJieFxU

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m1eb96877e6ecf2918fb14f322b473143


อ.ธนวัฒน์ Sec. 3

https://line.me/R/ti/g/qkEMB7iZ-5

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8c5f11de05f1635495d6d3fc7efeb1a7

Meeting no: 158 801 4636

Password: 0653905459


อ.สุชณิห์ยา Sec. 4

http://line.me/ti/g/-JlMfrQYAz


อ.ศิริวรรณ  Sec. 5

http://line.me/ti/g/l-mRBJH0x-

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mbe3fc8d88b1978c09762105542954dc8

Meeting number: 158 599 4095

Password: Ewn9vMxem43


ผศ.ปองรัตน์ Sec. 6

https://line.me/R/ti/g/Hp9EQchSEx

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdcd983affcfb6385a359452f16a42e6d


อ.พิมพ์ศศิร์  Sec. 7

http://line.me/ti/g/0oqA3z1__2


อ.ดร.กรกช  Sec. 8

http://line.me/ti/g/rVS_6vdOpA


ผศ.ดร.ธนาวรรณ  Sec. 9

https://line.me/R/ti/g/RrvhNjjqRJ


อ.อาภากร  Sec. 10

http://line.me/ti/g/Kq7BS7ol3B

https://zoom.us/j/95064074343?pwd=MytubXlJa2gzQkY4QmFaOXVTaVhzUT09

Meeting ID: 950 6407 4343
Passcode: 408789


อ.อภิรัชต์  Sec. 11

http://line.me/ti/g/ScLB3XSpMW

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfd7a13a3bcedc2c226c26ed46583513a
Meeting number: 158 680 0199
Password: laen104sec11


อ.สิรารุจ  Sec. 12

https://line.me/R/ti/g/0Af0t-q0N6

https://classroom.google.com/c/MjQ5MDQxNzQ3NjYz?cjc=3rw7oml


ผศ.อรสิริ  Sec. 13

http://line.me/ti/g/_9OsxAHj0Z


อ.ชุติมันต์  Sec. 14

https://line.me/R/ti/g/JgfX3TqxOb


อ.แอราดา  Sec. 15

http://line.me/ti/g/a-hFRSq36D

https://zoom.us/j/96659004621?pwd=QXh1YjVNL0J0ZDRSVFovZW1LVFhyUT09

Meeting ID: 966 5900 4621

Passcode: 509124


อ.สุภาฤดี Sec. 16

http://line.me/ti/g/AwORrTJWpw


LAEN 104 English Level 2  (15.30 – 17.30)

อ.พิกุลกานต์  Sec. 24

https://line.me/R/ti/g/muSaSJ9b85


อ.ปองรัตน์  Sec. 25

https://line.me/R/ti/g/1qR-aWGeW6

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me9299024a6f03c55783076951a7c41b1


อ.อรสิริ Sec. 26

http://line.me/ti/g/6hRLYTAmxX


อ.ศิริวรรณ Sec. 27

http://line.me/ti/g/1pm8gy-rtX

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m14572591425db217d96c8d3a4cbeac37

Meeting number: 158 611 7275

Password: upJ5tCi4dD5


อ. นที  Sec. 28

https://line.me/R/ti/g/GGDG65rmic


อ.พิมพ์ศศิร์   Sec. 29

http://line.me/ti/g/ztgNwqqIeQ


อ.อภิรัชต์  Sec. 30

http://line.me/ti/g/eb2maF_O5r

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc8bd61c86a00de67425f234ea8ab7870
Tuesday, 3:30-5.30 pm Meeting number: 158 225 4596
Password: laen104sec30


อ.วรวุฒิ Sec. 31

http://line.me/ti/g/zvWlwaTY9w

 https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md42e37f01394400ea541238d49ca955f


อ.สุชณิห์ยา  Sec. 32

http://line.me/ti/g/JXa8IKlCTF


ผศ.ดร.รุ่งภัทร  Sec. 33

https://line.me/R/ti/g/ti8yES_ajQ


อ.ดร.กรกช/อ.สุนันทา Sec. 34

http://line.me/ti/g/tEIQdarfga


อ.อาภากร  Sec. 35

http://line.me/ti/g/_u-wlDmaKx

https://zoom.us/j/98555515840?pwd=WmI1Z0k5SkhIOVdBM0ZjTFBjbGJGdz09

Meeting ID: 985 5551 5840
Passcode: 10435


LAEN 106 English Level 4 (13.30 – 15.30)

อ. อรภาริน อ่อนกอ       Sec 17

http://line.me/ti/g/4hOzaj0J0o


Ajarn Dr. Jan Davies   Sec 18

http://line.me/ti/g/h8epbtPzcD

New code weekly on Google Classroom (ezhmgu7)

https://classroom.google.com/c/MjQ5NjYzMDk4NjE5?cjc=ezhmgu7


Ajarn Adrian Wellington        Sec 19

http://line.me/ti/g/vK4eljXZl4

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m3521e7d2b6bb1cb2e2fafea4b888c0c1

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma6f3eb8a53ccd2996a19fa0485981e19


อ. ดร. รังสิมา นิลรัต      Sec 20

http://line.me/ti/g/4S-wQrqBVV

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfe61dfbb4a76094ca25cea526f704bfb

Meeting Number: 158 855 7051

Password: LAEN106


ผศ. ดร. สมบูรณ์ พจน์ประสาท   Sec 21

http://line.me/ti/g/r38bJiLiad

https://zoom.us/j/6983321436?pwd=c2xaMzd3R0dxU1Q2QzFlUkZEcGZtdz09

Meeting ID: 698 332 1436

Passcode: english


Ajarn Richard Kuzbyt Sec 22

http://line.me/ti/g/DQ8M48FuIX


ผศ. อยู่เย็น สายจำปา     Sec 23

http://line.me/ti/g/Fi4gs-KE4K

https://mahidol.webex.com/meet/youyen.tuc

LAEN 106 English Level 4 (13.30 – 15.30)

Sec 36 อ.วณิชย์
http://line.me/ti/g/a__ni_3fL0

Meeting ID: 77076426119

Password: 12345


Sec 37 อ.อยู่เย็น

http://line.me/ti/g/WiaI3FqOGo

https://mahidol.webex.com/meet/youyen.tuc


Sec 38 อ.ชุติมันต์

http://line.me/ti/g/q-u2-6J78-

https://us02web.zoom.us/j/3925536824

(Meeting ID: 392 553 6824)


Sec 39 Ajarn Richard Kuzbytd

http://line.me/ti/g/EAh5YEEqhv


Sec 40 Ajarn Dr. Jan Davies

http://line.me/ti/g/pVFC8_gXx1

New code weekly on Google Classroom (ocmnrlq)

https://classroom.google.com/c/MjQ5Njc1MTAwMTE5?cjc=ocmnrlq


Sec 41 อ.ณัฐดนัย

http://line.me/ti/g/cZvd9NcMg8

https://mahidol.webex.com/meet/natdanai.sub


Sec 42 อ.สุภาฤดี

http://line.me/ti/g/5Jpsyt4B-l

https://us02web.zoom.us/j/5521299225


Sec 43 อ.แอราดา
http://line.me/ti/g/zPEvmAFjmD

https://zoom.us/j/94648407511?pwd=RUg2NlQvbDdycDNWekRRVllsR1kwdz09

Meeting ID: 946 4840 7511

Passcode: 952086


Sec 44 Ajarn Adrian Wellington

http://line.me/ti/g/64GHG4eA-E

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf42e056199252d274cbdaec199268c57

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9affdc3a0511cde10c61d3e27a9807b0


วันพฤหัสบดี

LAEN 104 English Level 2 (13.30 – 15.30)

ผศ.ดร.ธนาวรรณ Sec. 45

https://line.me/R/ti/g/Wx8iwZnD4f


อ.อภิรัชต์  Sec. 46

http://line.me/ti/g/pvNCHuuMMT

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m7fab2eac2684fa56f30009e1e573b1a9
Meeting number: 158 557 8538
Password: laen104sec46


ผศ.ปองรัตน์  Sec. 47 

https://line.me/R/ti/g/qGcD203F9L

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m12022a7bc88770dce4819db6e1edd9d0


อ.สิรารุจ   Sec. 48

https://line.me/R/ti/g/3uwP7fFkLc


อ.สิรินิธิ์  Sec. 49      

https://line.me/R/ti/g/knmYJ0WwuC

www.facebook.com/groups/sec49/


อ.นที   Sec. 50

https://line.me/R/ti/g/SvPimsdJQf


อ.พิมพ์ศศิร์  Sec. 51

http://line.me/ti/g/Qrv184uVqo


อ.พิกุลกานต์  Sec. 52

https://line.me/R/ti/g/aSHnoo8kkH


อ.ศฬิษา  Sec. 53

https://line.me/R/ti/g/BkmVEirA0U


อ.วรวุฒิ  Sec. 54

http://line.me/ti/g/jIY3EAmOZk

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8d17cb137e0bf232cda4fbd9599a2791


รุ่งภัทร                    Sec. 55

https://line.me/R/ti/g/nSfFv3uLee


ศิริวรรณ                  Sec. 56 พฤหัส

http://line.me/ti/g/YJBNscvoci

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me7d11d751501edf10d5182573a2df634

Meeting number: 158 310 0972

Password: FqmeQgHp624


อาภากร          Sec. 57

http://line.me/ti/g/-r8Czn4cSj

https://zoom.us/j/99441244559?pwd=OXRxSExYNHBwUlErak5SRFNXWWJ1UT09

Meeting ID: 994 4124 4559
Passcode: 10457


สุภาฤดี                    Sec. 58

http://line.me/ti/g/v96bgw4YDF


LAEN 104 English Level 2 (15.30 – 17.30)

อ.นที   Sec. 1

https://line.me/R/ti/g/W69ZfBcd7h


อ.วรวุฒิ Sec. 2

http://line.me/ti/g/0XzzJieFxU

 https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m5e9848e9139b3bb9e3f062a9c4137f84


อ.ธนวัฒน์ Sec. 3

https://line.me/R/ti/g/qkEMB7iZ-5

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8c5f11de05f1635495d6d3fc7efeb1a7

Meeting no: 158 801 4636

Password: 0653905459


อ.สุชณิห์ยา Sec. 4

http://line.me/ti/g/-JlMfrQYAz


อ.ศิริวรรณ  Sec. 5

http://line.me/ti/g/l-mRBJH0x-

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m1a0bdd30982fe461b1ae1aba04763b24

Meeting number: 158 641 1777

Password: 93cfRkfN7sx


ผศ.ปองรัตน์ Sec. 6

https://line.me/R/ti/g/Hp9EQchSEx

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdcd983affcfb6385a359452f16a42e6d


อ.พิมพ์ศศิร์  Sec. 7

http://line.me/ti/g/0oqA3z1__2


อ.ดร.กรกช  Sec. 8

http://line.me/ti/g/rVS_6vdOpA


ผศ.ดร.ธนาวรรณ  Sec. 9

https://line.me/R/ti/g/RrvhNjjqRJ


อ.อาภากร  Sec. 10

http://line.me/ti/g/Kq7BS7ol3B

https://zoom.us/j/96747871951?pwd=UnA4TGUwK1RqYTdWaitad0diQ1ltZz09

Meeting ID: 967 4787 1951
Passcode: 521885


อ.อภิรัชต์  Sec. 11

http://line.me/ti/g/ScLB3XSpMW

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m755275d333e87b6fb66a42e39b903b0e
Meeting number: 158 019 3330
Password: laen104sec11


อ.สิรารุจ  Sec. 12

https://line.me/R/ti/g/0Af0t-q0N6

https://classroom.google.com/c/MjQ5MDQxNzQ3NjYz?cjc=3rw7oml


ผศ.อรสิริ  Sec. 13

http://line.me/ti/g/_9OsxAHj0Z


อ.ชุติมันต์  Sec. 14

https://line.me/R/ti/g/JgfX3TqxOb


อ.แอราดา  Sec. 15

http://line.me/ti/g/a-hFRSq36D

https://zoom.us/j/99961610146?pwd=RlkvcVNLMFdLa3VTc2EzM2k5bTg3Zz09

Meeting ID: 999 6161 0146

Passcode: 331872


อ.สุภาฤดี Sec. 16

http://line.me/ti/g/AwORrTJWpw


LAEN 106 English Level 4 (13.30 – 15.30)

Ajarn Dr. Jan Davies   Sec 59

http://line.me/ti/g/WwF0UGA3BA

New code weekly on Google Classroom (eydvttm)

https://classroom.google.com/c/MjQ5Njc1MTAwMTU2?cjc=eydvttm


อ. อรภาริน อ่อนกอ      Sec 60

http://line.me/ti/g/Q175BG4u6j


อ. ดร. รังสิมา นิลรัต      Sec 61

http://line.me/ti/g/I6CAWYHNo5

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb768696af05f3c8e4e93873a9e5908d9

Meeting Number: 158 781 9332

Password: LAEN106


อ.ชานุกฤต เธียรกัลยา      Sec 62

http://line.me/ti/g/yZbZRlOIVb


ผศ. อยู่เย็น สายจำปา     Sec 63

http://line.me/ti/g/hNLZfY6lEw

https://mahidol.webex.com/meet/youyen.tuc


อ.ณัฐดนัย สุบิน   Sec 64

http://line.me/ti/g/1dsO9_Rr2a

https://mahidol.webex.com/meet/natdanai.sub


Ajarn Richard Kuzbyt Sec 65

http://line.me/ti/g/RYfwXOPqND

https://meet.google.com/lookup/bominmz4do


Ajarn Adrian Wellington        Sec 66

http://line.me/ti/g/Z58EFQP40i

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md84f4eda4721c4437b09301ff1df2ffe

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me60af62eaad3a0e9ef1ef8b300f3829d


LAEN 106 English Level 4 (15.30 – 17.30)

อ. อรภาริน อ่อนกอ       Sec 17

http://line.me/ti/g/4hOzaj0J0o


Ajarn Dr. Jan Davies   Sec 18

http://line.me/ti/g/h8epbtPzcD

New code weekly on Google Classroom (ezhmgu7)

https://classroom.google.com/c/MjQ5NjYzMDk4NjE5?cjc=ezhmgu7


Ajarn Adrian Wellington        Sec 19

http://line.me/ti/g/vK4eljXZl4

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m3521e7d2b6bb1cb2e2fafea4b888c0c1

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma6f3eb8a53ccd2996a19fa0485981e19


อ. ดร. รังสิมา นิลรัต      Sec 20

http://line.me/ti/g/4S-wQrqBVV

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfe61dfbb4a76094ca25cea526f704bfb

Meeting Number: 158 855 7051

Password: LAEN106


ผศ. ดร. สมบูรณ์ พจน์ประสาท   Sec 21

http://line.me/ti/g/r38bJiLiad

https://zoom.us/j/6983321436?pwd=c2xaMzd3R0dxU1Q2QzFlUkZEcGZtdz09

Meeting ID: 698 332 1436

Passcode: english


Ajarn Richard Kuzbyt Sec 22

http://line.me/ti/g/DQ8M48FuIX


ผศ. อยู่เย็น สายจำปา     Sec 23

http://line.me/ti/g/Fi4gs-KE4K

https://mahidol.webex.com/meet/youyen.tuc

วันศุกร์

LAEN 104 English Level 2 (08.30 – 10.30)

อ.พิกุลกานต์ Sec. 24

https://line.me/R/ti/g/muSaSJ9b85


ผศ.ปองรัตน์  Sec. 25 ศุกร์

https://line.me/R/ti/g/1qR-aWGeW6

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me42ad23c592a466af6b9991fada72697


ผศ.อรสิริ  Sec. 26

http://line.me/ti/g/6hRLYTAmxX


อ.ศิริวรรณ Sec. 27 ศุกร์

http://line.me/ti/g/1pm8gy-rtX

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m5f925262112282c6a329ae8b8a59df9e

Meeting number: 158 742 5685

Password: MWh8X5QUA87


อ.นที  Sec. 28

https://line.me/R/ti/g/GGDG65rmic


อ.พิมพ์ศศิร์  Sec. 29

http://line.me/ti/g/ztgNwqqIeQ


อ.อภิรัชต์ Sec. 30

http://line.me/ti/g/eb2maF_O5r

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8c3308e258f44b9c6148f83938abf2cb
Meeting number: 158 574 8960
Password: laen104sec30


อ.วรวุฒิ  Sec. 31

http://line.me/ti/g/zvWlwaTY9w

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m4196d848b6041b293759e3f879c45749


อ.สุชณิห์ยา  Sec. 32

http://line.me/ti/g/zvWlwaTY9w


ผศ.ดร.รุ่งภัทร  Sec. 33

https://line.me/R/ti/g/ti8yES_ajQ


อ.ดร.กรกช/อ.สุนันทา  Sec. 34 

https://line.me/R/ti/g/PH9R5ReaaF

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8e0dc5c5d404edbd09eb4fbf1c740028


อ.อาภากร  Sec. 35

http://line.me/ti/g/_u-wlDmaKx

https://zoom.us/j/96477332158?pwd=WDRHbzg1Mk45ZC9UbHJ2dkJRS2tidz09

Meeting ID: 964 7733 2158
Passcode: 10435


LAEN 104 English Level 2 (10.30 – 12.30)

ผศ.ดร.ธนาวรรณ   Sec. 45

https://line.me/R/ti/g/Wx8iwZnD4f


อ.อภิรัชต์  Sec. 46

http://line.me/ti/g/pvNCHuuMMT

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md988c8150cdd6cca09e6dcc7f2184585
Meeting number: 158 300 1498
Password: laen104sec4


ผศ.ปองรัตน์  Sec. 47 

https://line.me/R/ti/g/qGcD203F9L

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb77a1f91ad3ac888fe6d81557d0fde85


อ.สิรารุจ  Sec. 48

https://line.me/R/ti/g/3uwP7fFkLc


อ.สิรินิธิ์  Sec. 49      

https://line.me/R/ti/g/knmYJ0WwuC

www.facebook.com/groups/sec49/


 อ.นที  Sec. 50

https://line.me/R/ti/g/SvPimsdJQf


อ.พิมพ์ศศิร์  Sec. 51

http://line.me/ti/g/Qrv184uVqo


อ.พิกุลกานต์   Sec. 52

https://line.me/R/ti/g/aSHnoo8kkH


อ.ศฬิษา  Sec. 53

https://line.me/R/ti/g/BkmVEirA0U


อ.วรวุฒิ  Sec. 54

http://line.me/ti/g/jIY3EAmOZk

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m17a9f21fca993a7effdbca09cc54e6f6


ผศ.ดร.รุ่งภัทร   Sec. 55

https://line.me/R/ti/g/nSfFv3uLee


อ.ศิริวรรณ  Sec. 56 

http://line.me/ti/g/YJBNscvoci

https://zoom.us/j/99067540937?pwd=VlgzbUZ2TzNDNjlVb29ySWxUc1lCQT09

Meeting ID: 990 6754 0937
Passcode: 473412


 อ.อาภากร  Sec. 57

http://line.me/ti/g/-r8Czn4cSj

https://zoom.us/j/96348385185?pwd=YmpSZk8xd2FQOW1mVkpWUldRekpZdz09

Meeting ID: 963 4838 5185
Passcode: 10457


อ.สุภาฤดี  Sec. 58

http://line.me/ti/g/v96bgw4YDF


LAEN 106 English Level 4 (08.30 – 10.30)

Sec 36 อ.วณิชย์
http://line.me/ti/g/a__ni_3fL0

Meeting ID: 77076426119

Password: 12345


Sec 37 อ.อยู่เย็น

http://line.me/ti/g/WiaI3FqOGo

https://mahidol.webex.com/meet/youyen.tuc


Sec 38 อ.ชุติมันต์

http://line.me/ti/g/q-u2-6J78-

https://us02web.zoom.us/j/3925536824

(Meeting ID: 392 553 6824)


Sec 39 Ajarn Richard Kuzbytd

http://line.me/ti/g/EAh5YEEqhv


Sec 40 Ajarn Dr. Jan Davies

http://line.me/ti/g/pVFC8_gXx1

New code weekly on Google Classroom (ocmnrlq)

https://classroom.google.com/c/MjQ5Njc1MTAwMTE5?cjc=ocmnrlq


Sec 41 อ.ณัฐดนัย

http://line.me/ti/g/cZvd9NcMg8

https://mahidol.webex.com/meet/natdanai.sub


Sec 42 อ.สุภาฤดี

http://line.me/ti/g/5Jpsyt4B-l

https://us02web.zoom.us/j/5521299225


Sec 43 อ.แอราดา
http://line.me/ti/g/zPEvmAFjmD

https://zoom.us/j/92983166251?pwd=MnBPbmNaby9JdlQrVXNGdi9pelVoZz09

Meeting ID: 929 8316 6251

Passcode: 816431


Sec 44 Ajarn Adrian Wellington

http://line.me/ti/g/64GHG4eA-E

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf42e056199252d274cbdaec199268c57

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9affdc3a0511cde10c61d3e27a9807b0


LAEN 106 English Level 4 (10.30 – 12.30)

Ajarn Dr. Jan Davies Sec 59

http://line.me/ti/g/WwF0UGA3BA

New code weekly on Google Classroom (eydvttm)

https://classroom.google.com/c/MjQ5Njc1MTAwMTU2?cjc=eydvttm


อ. อรภาริน อ่อนกอ Sec 60

http://line.me/ti/g/Q175BG4u6j


อ. ดร. รังสิมา นิลรัต Sec 61

http://line.me/ti/g/I6CAWYHNo5

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb768696af05f3c8e4e93873a9e5908d9

Meeting Number: 158 781 9332

Password: LAEN106


อ.ชานุกฤต เธียรกัลยา Sec 62

http://line.me/ti/g/yZbZRlOIVb


ผศ. อยู่เย็น สายจำปา Sec 63

http://line.me/ti/g/hNLZfY6lEw

https://mahidol.webex.com/meet/youyen.tuc


อ.ณัฐดนัย สุบิน Sec 64

http://line.me/ti/g/1dsO9_Rr2a

https://mahidol.webex.com/meet/natdanai.sub


Ajarn Richard Kuzbyt Sec 65

http://line.me/ti/g/RYfwXOPqND

https://meet.google.com/lookup/bominmz4do


Ajarn Adrian Wellington Sec 66

http://line.me/ti/g/Z58EFQP40i

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md84f4eda4721c4437b09301ff1df2ffe

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me60af62eaad3a0e9ef1ef8b300f3829d

ตรวจสอบรายชื่อ และกลุ่มเรียน

นักศึกษาสามารถคลิกเข้ากลุ่มไลน์วิชา ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้ที่นี่

รายวิชา ศศภท 100 ตรวจสอบตารางเรียน ลิงก์ห้องเรียน ลิงก์กลุ่มไลน์ ฯลฯ ได้ทาง bit.ly/lath100

วันจันทร์

LAEN 181 English for Academic Purposes II ปี 1 SC นานาชาติ

กลุ่ม 1   อภิรัชต์

http://line.me/ti/g/eLAiCcFROd

https://zoom.us/j/93530636823?pwd=SkhHOXlXMWhDTVNPb0NTRnJPNEU0UT09
Meeting ID: 935 3063 6823
Passcode: 411426

 

กลุ่ม 2   สุธาทิพย์ http://line.me/ti/g/3-gqZGSk0o

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=maa636e6c3f319207309aa19280fa8bb3

 

กลุ่ม 3   Richard

https://line.me/R/ti/g/Czz81iIktw

 

กลุ่ม 4   พิมพ์ศศิร์

http://line.me/ti/g/JEgHO_ljnA


LAEN 338 Effective Presentations in English คณิตฯ นานาชาติ

กลุ่ม 1   พยุงศักดิ์

http://line.me/ti/g/T8zn9gYLdc

https://us02web.zoom.us/j/9672682643

https://classroom.google.com/c/MjIwNDU4OTg0NDkx?cjc=vvuxbea

 

กลุ่ม 2   ศศ http://line.me/ti/g/BRmF5O0tMb

https://zoom.us/j/98344777453?pwd=NmJVdzJjdVFRQUp5eldISjNSWXBnZz09

Meeting ID: 983 4477 7453
Passcode: 571671
https://classroom.google.com/c/MjQ4ODg4Mjc1MTQ4?cjc=ljrypoa


LAEN 136 Reading and Writing English for ปี 2 พยาบาลรามาฯ

กลุ่ม 1   สุรัสวดี

https://line.me/R/ti/g/ZRUgosLQlU

https://zoom.us/j/97599575300?pwd=Q3VjM3cyQlpyR0tWSDRYbjcvaXNPZz09

 

กลุ่ม 2   ศศ http://line.me/ti/g/TH9Q9-eYLZ

https://zoom.us/j/98483732879?pwd=VmlYdGxZcXU4TFR2MDExaWlnTFVqZz09
Meeting ID: 984 8373 2879
Passcode: 420375

 

กลุ่ม 3   มนัสวี

http://line.me/ti/g/26qkjXEasB

https://zoom.us/j/95503399222?pwd=akxYelJxT2FOclh2czROQngrSm5SUT09
Meeting ID955 0339 9222

Passcode 067941

 

กลุ่ม 4   อาภากร

http://line.me/ti/g/GiEbjH9NBh

https://zoom.us/j/98022455533?pwd=NnlJdXlhdmtCMUZteFhEdWpDeEVSdz09
Meeting ID980 2245 5533

Passcode 154722

 

กลุ่ม 5   สุภาฤดี

http://line.me/ti/g/L5BlDywRwU

https://us02web.zoom.us/j/5521299225
Meeting ID: 552 129 9225

กลุ่ม 6   พิมพ์ศศิร์

http://line.me/ti/g/sksrLj3YOA

https://us02web.zoom.us/j/89412712559?pwd=a2tFZ1A3N2tHajZZZXhPMWNURzZlUT09


LAEN 380  Academic Presentations in English  EG นานาชาติ

กลุ่ม 1   ญาณัชพิมพ์

http://line.me/ti/g/Q3mwkbn2vw

 

กลุ่ม 2   พยุงศักดิ์

http://line.me/ti/g/4Joi7lfmAa

https://classroom.google.com/c/MjIwNDU4OTg0NTQ4?cjc=4zpkzgp

วันอังคาร

LAEN 181 English for Academic Purposes II ปี 1 พญาไท (คณิตศาสตร์ นานาชาติ)

กลุ่ม 1   พิมพ์ศศิร์

http://line.me/ti/g/2iITz5cMsq

 

กลุ่ม 2   อภิรัชต์

http://line.me/ti/g/qGL27fFxQA

https://zoom.us/j/97586819001?pwd=VlB5NmxVamxORThEckVaSHhvR2lHQT09

Meeting ID: 975 8681 9001
Passcode: 442373


LAEN 135 Listening and Speaking English for Communication ปี 2 ฉุกเฉินฯ

กลุ่ม 1 ศุภชัย
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma5ff72207ae877c92f02b1de5c7ab297

Meeting number: 158 477 7245
Password: 2d2K4pK4Rxm

วันพุธ

LAEN 181 English for Academic Purposes II  1EG (นานาชาติ)

กลุ่ม 1   Jan

https://line.me/R/ti/g/3bWe0OhaLs

Zoom codes posted before each class on Google Classroom

https://classroom.google.com/c/MjQ5NDg3MDUwMTkz?cjc=4t5igbq

 

กลุ่ม 2   อภิรัชต์

http://line.me/ti/g/aY9vgYh5hV

https://zoom.us/j/97009060160?pwd=ZW5rMXRhRXcwRE83T2NGT3RYTUdadz09
Meeting ID: 970 0906 0160
Passcode: 293168


LAEN 222 Effective Presentations in English   (ปี 2 SC พญาไท)

กลุ่ม 1   พยุงศักดิ์

http://line.me/ti/g/htHnQzvv2Y

https://us02web.zoom.us/j/9672682643

https://classroom.google.com/c/MjIwNDU4OTg0MDAw?cjc=57v5m2q

 

กลุ่ม 2   วิชญา

http://line.me/ti/g/L5BlDywRwU

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9ddf35f0e2d883c1d04af2864a76c006

Meeting No: 158 370 5151

Pass: LAEN222sec2

https://classroom.google.com/c/MjQ5MDQyMDcwNTYw?cjc=24q2wp2

 

กลุ่ม 3   ศุภชัย

  https://line.me/R/ti/g/fMAvzS3SJr

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8eca9607691651c94f991694678427ad

 

กลุ่ม 4   สุภาฤดี

http://line.me/ti/g/QbJt0gnBb

https://us02web.zoom.us/j/5521299225

 

กลุ่ม 5   ญาณัชพิมพ์

http://line.me/ti/g/echYvtx6BB

https://zoom.us/j/99924396478?pwd=d3kxbDRuMVVqQ0xGVDQwa1hmUUNqUT09

 

กลุ่ม 6   พิมพ์ศศิร์

http://line.me/ti/g/hXhWB0-Vg8


LAEN 266 English for Health Science (ปี 2 ศาลายา)     (ปี 2 PH)

กลุ่ม 1   ธนวัฒน์

https://line.me/R/ti/g/d5UEw5WlOk

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0533d09c93a602ba0eed2b73d97358d4

meeting no.: 158 649 6695

PW: 0653905459

 

กลุ่ม 2   สิรินิธ์

https://www.facebook.com/groups/266group2

กลุ่ม 3   ธนาวรรณ

 https://line.me/R/ti/g/6JSVTQXiGS

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma17dad3ea00d149d5ea989d1c71c05c0

 

กลุ่ม 4   ศฬิษา

https://line.me/R/ti/g/WryTa5mfKK

https://zoom.us/j/5936162955

Meeting ID: 593 616 2955

 

กลุ่ม 5   พิกุลกานต์

https://line.me/R/ti/g/ZJAgAZm-9E


LAEN 282 Multilingualism and Multiculturalism

กลุ่ม    ผศ.ดร.รุ่งภัทร

https://line.me/R/ti/g/miCHWDJ6_K

Zoom Meeting ID 989 4257 5483
Passcode 904353

 

กลุ่ม   อ.สิรินิธิ์

https://lineme/R./ti./g/miCHWDJ6_K

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb9444770a6a00ae192ee43c0115139f0

 

กลุ่ม อ.ดร.วิภาพรรณ

Jan. 27, 2012 (Group 1) Zoom

https://zoom.us/j/8541352814?pwd=K1N5YU1YZ05qODh6RHQ3TVYzRERkZz09

Meeting ID: 854 135 2814

Passcode: 282555

Feb. 3, 2021 (Group 2) Zoom

https://zoom.us/j/8541352814?pwd=K1N5YU1YZ05qODh6RHQ3TVYzRERkZz09

Meeting ID: 854 135 2814

Passcode: 282555

วันพฤหัสบดี

LAEN 222 Effective Presentations in English (ปี 2 EGCE)

กลุ่ม 1   ญาณัชพิมพ์

http://line.me/ti/g/3PqdygkLvb

https://zoom.us/j/96877663563?pwd=R0hFcGtkQVY0eElkMFVnK3BPd3ZvQT09


LAEN 266 English for Health Science (ปี 2 SP)

กลุ่ม 1 ธนวัฒน์

https://line.me/R/ti/g/lIbmYNn33s

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m22d508fb998b936d7d5d9f13701280f1

Meeting no: 158 665 9880

PW: 0653905459

 

กลุ่ม 2 ปณิชา

https://line.me/R/ti/g/lIbmYNn33s

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma6bb58e90d4d2ebaf2baeaf0e2b46ecb

Meeting number: 158 701 9602

Password: 266266

วันศุกร์

LAEN 136 Reading and Writing English for ปี 2 ศาลายา

กลุ่ม 7   สุรัสวดี   2EN

https://line.me/R/ti/g/nD-2A2IZXa

https://zoom.us/j/92751160121?pwd=QVM5b001STRhTGtDeWlQZ25kYnVvQT09

 

กลุ่ม 8   วิชญา    2EN

https://line.me/R/ti/g/i7vwse78v2

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9670ebd1a2207d29d41aeaa6b35aa6db

Meeting No.: 158 655 7855

Pass: LAEN136


LAEN 266 English for Health Science (ปี 2 SP)

กลุ่ม 3   สิรารุจ

https://line.me/R/ti/g/7PgayBc1nU

 https://classroom.google.com/c/MjQ5MDM0Mzc3NzU0?cjc=eprct2g

 https://meet.google.com/lookup/bnisgf5ncr?authuser=0&hs=179

ปี 1

ศศภท 101 การใช้ภาษากับการคิด (อ.ดร.ธีรยุทธ)

https://line.me/R/ti/g/1jCmhIQmOC

https://mahidol.webex.com/meet/thirayut.sur

Meeting number: 581 828 301


ศศพฐ 141 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.นิภาวรรณ)

https://zoom.us/j/99404931951?pwd=V1pBVjFQNmI5OXpjTXJBckdIeDRYQT09

Meeting ID: 994 0493 1951

Passcode: 781364


ศศศศ 179 อาหารกับวัฒนธรรม (ผศ.ดร.อภิลักษณ์)

http://line.me/ti/g/ENlet9n-7q

https://mahidol.webex.com/meet/aphilak.kas


ICTS 155 Computer Applications (คณาจารย์คณะ ICT)

Meeting Number: 158 404 8212

Password: muict155

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 206 หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ (อ.ดร.พิชณี)

http://line.me/ti/g/go2opzF-wG

https://mahidol.webex.com/meet/pitchanee.sot


ศศภท 304 วรรณกรรมวิจารณ์ (อ.ณรงศักดิ์)

https://line.me/R/ti/g/xwaOR9WMZ5

 https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


ศศภท 207 ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน (อ.ศิธรา)

https://mahidol.webex.com/meet/sitara.jut

Meeting number: 166 686 6399


ศศภท 235 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว (อ.ดร.ฐิติภา)

http://line.me/ti/g/I9KBm7SutJ

 https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup


ศศภท 363 การเขียนสารคดี (อ.ดร.เขมฤทัย)

https://mahidol.webex.com/meet/khemruthai.boo


ศศภท 385 ศิลปะพื้นถิ่นและหัตถกรรมพื้นถิ่น (อ.ณมน)

https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting ID: 214 670 5600
Passcode: 22563


ศศภท 392 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (อ.ดร.อัญชลี)

https://zoom.us/j/2457333010?pwd=d0ZiNWdOckZHVUlaSWxIaG44a2M4dz09

Meeting ID: 245 733 3010
Passcode: 102819

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 201 English Morphology and Syntax (ผศ.ดร.รุ่งภัทร)

Meeting ID: 920 8398 4901

Passcode: 623455


LAEN 301 Thai Translation into English กลุ่ม 1 (อ.ดร.พัชร์สิตา)

https://zoom.us/j/95026853712?pwd=SzdqcEtDRmplajI0dVZJSThqZmk5dz09

Meeting ID: 950 2685 3712

Passcode: 893116


LAEN 442 English for Career Preparation กลุ่ม 2  (อ.ดร.วิภาพรรณ/อ.ดร.ศุภชัย)

http://line.me/ti/g/h6TOloEvS1

https://zoom.us/j/8541352814?pwd=Ykw0aTNtV0MrQ0dTWU84eHkvMm5UQT09

ID: 854 135 2814

Passcode: 234555


LAEN 436 Pragmatics (ผศ.ดร.สมบูรณ์)

https://zoom.us/j/6983321436?pwd=c2xaMzd3R0dxU1Q2QzFlUkZEcGZtdz09

Meeting ID: 698 332 1436

Passcode: english


LAEN 304 Analytical Reading (อ.สุชณิห์ยา)

http://line.me/ti/g/3XSEM3G7na

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb13dbec97021a6dc1022d296fc0625f9


LAEN 301 Thai Translation into English กลุ่ม 2 (อ.ดร.พัชร์สิตา)

https://zoom.us/j/98152352592?pwd=dXhFeXFvekxUNVBSdjIxMVRHWWVjdz09

Meeting ID: 981 5235 2592

Passcode: 814986


LAEN 442 English for Career Preparation กลุ่ม 1  (อ.ดร.วิภาพรรณ/อ.ดร.ศุภชัย)

http://line.me/ti/g/h6TOloEvS1

https://zoom.us/j/8541352814?pwd=Ykw0aTNtV0MrQ0dTWU84eHkvMm5UQT09

Meeting ID: 854 135 2814

Passcode: 234555

ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.สุดปรารถนา)

http://line.me/ti/g/TuPU3uhFo9

https://classroom.google.com/c/MjQ4ODg4MTM4NTM2?cjc=g27de7v

https://zoom.us/j/93539639644?pwd=VTFSbkU3VStpRytabHBDTy81ZENwQT09

Meeting ID: 935 3963 9644
Passcode: 161344


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/RMptqPyZJr

https://zoom.us/j/98094472029?pwd=QWFIclJaVkxyVEtZcTdVaHJmMUhUQT09

Meeting ID: 980 9447 2029

Passcode: lafr101


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

https://mahidol.webex.com/meet/benjamaporn.run

ปี 1

ศศบศ 112 ทักษะการรู้สารสนเทศ กลุ่ม 1 (อ.ดร.ธีรยุทธ)

https://line.me/R/ti/g/IJ1eQrYvFS

https://mahidol.webex.com/meet/thirayut.sur

Meeting number: 581 828 301


ศศบศ 112 ทักษะการรู้สารสนเทศ กลุ่ม 2 (อ.ณรงศักดิ์)

https://line.me/R/ti/g/IJ1eQrYvFS

https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 208 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย (อ.ดร.วรรณพร)

https://mahidol.webex.com/meet/vannapron.pho


ศศภท 381 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย (อ.ดร.ฐิติภา)

http://line.me/ti/g/dOdg8JOXNG


ศศภท 383 คติชนกับความเชื่อและศาสนา (อ.ณมน)

 https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting ID: 214 670 5600
Passcode: 22563


ศศภท 345 ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย (อ.ดร.ยิ่งยศ)

https://mahidol.webex.com/meet/yingyot.kac


สมศษ 133 นักการตลาดสำหรับธุรกิจ (คณาจารย์คณะสังคมฯ)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 207 Principles of Translation กลุ่ม 1 (อ.ดร.รังสิมา)

http://line.me/ti/g/kWWwMy5T2K


LAEN 345 British Literature (อ.ดร.ญาณัชพิมพ์)

http://line.me/ti/g/LnY9wVCUGt

https://zoom.us/j/91284302395?pwd=ODJETW15RGV0Q0pPcHhtc1BrNzJzZz09

Meeting ID: 912 8430 2395

Passcode: 258059


LAEN 456 Interpretation (อ.ดร.พัชร์สิตา)

https://zoom.us/j/93939290290?pwd=Q1B0YUtKQ3dYNTRRdXB2VVBSQVh3QT09

Meeting ID: 939 3929 0290

Passcode: 963109


LAEN 475 English Language Teaching (อ.สิรินิธิ์)

https://www.facebook.com/groups/laen475


SHHU 154 จริยธรรมกับอาชีพ (คณาจารย์คณะสังคมฯ)

ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศศศ 280 Philosophy for Today Life (ผศ.ดร.อนวัช)

Meeting ID: 576 546 006


ศศภท 116 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ (อ.ณรงศักดิ์)

https://line.me/R/ti/g/Au0Ufwldn1

https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

http://line.me/ti/g/iSw3Zwhqpq

https://zoom.us/j/93350233614?pwd=N1J1RGxCOWg5R21tQVNHRkhxMyt4UT09


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

Meeting ID 474 509 8429

Passcode : LAJP101


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ยุวดี)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma2d30014b9860c85c1aa54664f2cbb0c
Meeting number: 158 186 8971
Password: lach101


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/RMptqPyZJr

https://zoom.us/j/97645543065?pwd=bDF3eldOUTE3WHJlNXZHRDByYWVUZz09


ศศศศ 180 ลาตินอเมริกันศึกษา (อ.ดร.เกรียงไกร/อ.ดร.ณัฐนี)

 https://zoom.us/j/91842221425?pwd=dWRodjhZbEJEMTh0OHFvKzlhanc2UT09

Meeting ID: 91842221425
Password: 163280


ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (เฉพาะนักศึกษา LA) (อ.สุนันทา)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mbd54b1ce41d921ecfa6cf7a9d9ac325d

Meeting number: 1587987438

ปี 1

SCGE 141 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (กลุ่มวิทย์/คณิต)

บังคับศิลปศาสตร์

ศศบศ 318 สถานการณ์โลกร่วมสมัย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (อ.ดร.ณัฐนี)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6cf3069993db67bde999fc780bf7b80c

Meeting number: 158 474 9115

Password:LAMU1234

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 205 คติชนวิทยาขั้นแนะนำ (อ.ณมน)

https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting ID: 214 670 5600
Passcode: 22563


ศศภท 366 การพูดเพื่อการฝึกอบรม (อ.พงษ์กรณ์)

https://mahidol.webex.com/meet/phongkon.wee

Meeting Number: 166 982 6482

ศศภท 494 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย (อ.ดร.เขมฤทัย/ผศ.ดร.อภิลักษณ์/อ.ดร.อัญชลี/อ.ดร.ยิ่งยศ)

https://mahidol.webex.com/meet/khemruthai.boo

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature (ผศ.อรสิริ/ผศ.อยู่เย็น)

http://line.me/ti/g/WCOzEsLwdb

https://meet.google.com/ysy-zrwz-zax

https://classroom.google.com/c/MjQ5MzYxMDIwMjQw?cjc=m5zgpeq


LAEN 308 Research Writing Preparation กลุ่ม 2 (อ.ดร.ฐาปนี)

http://line.me/ti/g/tqJFt2vCJR#~

https://mahidol.webex.com/mw3300/wireless/callme.do

Meeting no. 158 916 5728

Password: researchwriting


LAEN 438 Public Speaking กลุ่ม 1 (Aj.Adrian)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0ab2982947094ca27d1bc2533c6d783d


LAEN 252 English for Tourism (อ.ดร.ศุภชัย)

https://line.me/R/ti/g/10-htXYz2u

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8c063c71e229195913cf6f132f3770a1


LAEN 269 English for Media and Journalism (ผศ.อรสิริ)

http://line.me/ti/g/CjO6ALHtpa

https://meet.google.com/nus-dkkd-ygu

https://classroom.google.com/c/MjQ5MzYxMDIwMjA1?cjc=aew4mqp

ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (อ.สุนันทา)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6600a03eaebf88077b8db5899fdff138

Meeting number: 1582221510


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (สำหรับนักศึกษา KAAG) (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

https://mahidol.webex.com/meet/benjamaporn.run

ปี 1

LAEN 216 English Oral Communication กลุ่ม 1 (ผศ.ดร.สมบูรณ์)

https://zoom.us/j/6983321436?pwd=c2xaMzd3R0dxU1Q2QzFlUkZEcGZtdz09

Meeting ID: 698 332 1436

Passcode: english


LAEN 216 English Oral Communication กลุ่ม 2 (อ.ดร.ฐาปนีย์)

http://line.me/ti/g/4lZG8oXtDn


LAEN 216 English Oral Communication กลุ่ม 3 (อ.ดร.วิภาพรรณ/อ.สุนันทา)

http://line.me/ti/g/vRJBQkMcWp

https://zoom.us/j/8541352814?pwd=VUdYbTFLUmMxQXc2bm4yN05WUG14dz09

Meeting ID: 854 135 2814

Passcode: 216555


LAEN 216 English Oral Communication กลุ่ม 4 (อ.ดร.รังสิมา)

http://line.me/ti/g/5XCM9dG7on

บังคับศิลปศาสตร์

ศศบศ 216 อารยธรรมไทย (รศ.ดร.ปรีดี)

https://thairen.zoom.us/j/67106792042

Meeting ID671 0679 2042

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 303 การเขียนเชิงวิชาการ กลุ่ม 1 (อ.ณมน)


ศศภท 303 การเขียนเชิงวิชาการ กลุ่ม 2 (อ.ดร.ฐิติภา)

http://line.me/ti/g/6TVwV48pYw


ศศภท 231 วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง (อ.ดร.ณัฐกาญจน์)

https://line.me/R/ti/g/tnDylgvDWv

https://mahidol.webex.com/meet/nathakarn.nan

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 308 Research Writing Preparation กลุ่ม 1 (อ.ดร.วิชญา)

https://line.me/R/ti/g/Ni66XC4QTg

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m277f5f8cba30745561011b13a4d1ac02

Meeting no: 158 903 2518

Password: 308sec1


LAEN 438 Public Speaking กลุ่ม 2 (Aj.Richard)

https://line.me/R/ti/g/u8fLcRg4jI

https://meet.google.com/rfp-cbym-brt


LAEN 260 Business Writing (อ.ศฬิษา)

https://line.me/R/ti/g/GohtT1q-2-

https://zoom.us/j/5936162955

Meeting ID: 593 616 2955

วิชาโท

โทจิตวิทยา

ศศจว 102 จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อ.ดร.พิมพนิต)

https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Meeting ID: 444 777 1122

Passcode: mupsych

 

ศศจว 201 จิตวิทยาการเรียนภาษา (ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์)

https://thairen.zoom.us/j/62720998214?pwd=WnNTbU43ZjYwaW5Jc3F5WEMySTdOZz09

Meeting ID: 627 2099 8214
Passcode: 312349


โทจีน

ศศภจ 201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 (อ.ดร.ยุวดี)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md1efa36f16565b9422bd0d18eb6781c8
Meeting number: 158 190 9857
Password: lach201


โทญี่ปุ่น

ศศภญ 164 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4 (อ.วิภา)

https://zoom.us/j/95726586478?pwd=cFVaYjFDNGZSeHNXYWY1VVU0WlUvdz09

Meeting ID: 957 2658 6478

Passcode: lajp164


โทการละคร

ศศศค 230 ศิลปะการแสดง (อ.ธนวัต)


โทประวัติศาสตร์

ศศปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (อ.ดร.ณัฐนี)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb8586a046923979c5a41790463e55c75
Meeting number: 158 860 4362
Password: LAMU1234


โทปรัชญา

ศศปญ 272 ปรัชญาตะวันออก (ผศ.ดร.อนวัช)

https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun
Meeting Number: 576 546006

ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

https://mahidol.webex.com/meet/benjamaporn.run


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อ.ดร.พิมพนิต)

https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Meeting ID: 444 777 1122

Passcode: mupsych


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

Meeting ID 474 509 8429

Passcode : LAJP101


ศศพฐ 144 การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล (รศ.ดร.ธนายุส)

https://mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting Number: 577 419 354


ศศพฐ 111 มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ (อ.ดร.เกรียงไกร)

https://zoom.us/j/94170462464?pwd=blQ1dTVEQ2tpWE1hUVVUM3l3TWhXZz09

 


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.ดร.สุดปรารถนา)

http://line.me/ti/g/hTL16gdnhI

https://classroom.google.com/c/MjQ4ODg5MDIyNDQ0?cjc=c66e4ub

https://zoom.us/j/94439203555?pwd=djkrMDYxa283TWo1V2wxSm5pRStOQT09

Meeting ID: 944 3920 3555
Passcode: 942979


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (พญาไท) (อ.ศศิพินทุ์)

https://zoom.us/j/94754369899?pwd=TDhVWlVnZWJOekhFY2FDTTlTY1ZZdz09

Meeting ID: 947 5436 9899
Passcode: 212224


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/RMptqPyZJr

https://zoom.us/j/96925683484?pwd=cmFjeWlIcCsrRE5nMkNjYXNrQzhwZz09

Meeting ID: 969 2568 3484

Passcode: lafr101

ปี 1

ศศพฐ 141 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.นิภาวรรณ)

https://zoom.us/j/97222199775?pwd=VkZxZnk1Y2V0enFlTlZKUGlzSC81dz09

Meeting ID: 972 2219 9775

Passcode: 421337

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 364 การเขียนบท (อ.ดร.ณัฐกาญจน์)

https://line.me/R/ti/g/GC5PbAqILR

Meeting room number: 166 423 3268

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 335 Introduction to Drama (อ.ดร.กรกช)

http://line.me/ti/g/SKrOkY-I2g


LAEN 256 English for Science and Technology (อ.ธนวัฒน์)

https://line.me/R/ti/g/cH7TADErF0.

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0f1bd6218d46cd22a8448e2c3d99a28f

Meeting number: 158 087 1138

Password: 0653905459


LAEN 334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL) (อ.ดร.พยุงศักดิ์)

http://line.me/ti/g/g5YGE2FvJd

https://us02web.zoom.us/j/9672682643

https://classroom.google.com/c/MTk1MjExNTkyMzM0?cjc=wx4aq3l


LAEN 207 Principles of Translation กลุ่ม 2 (อ.อรภาริน)

http://line.me/ti/g/kWWwMy5T2K

วิชาโท

โทอังกฤษ

LAEN 438 Public Speaking กลุ่ม 3 (Aj.Richard)

https://line.me/R/ti/g/GnCCZ1vqoS

https://meet.google.com/cqs-rydq-uvx


โทจีน

ศศภจ 102 ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน (อ.ดร.ยุวดี)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m88e4007766c5d25c4f610d521be0b942
Meeting number: 158 291 7749
Password: lach102

ศศภจ 301 การเขียนภาษาจีน 1 (อ.ดร.ไพศาล)

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


โทญี่ปุ่น

ศศภญ 162 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (อ.อุไรพร)

Meeting ID: 474 509 8429
Passcode: LAJP162

ศศภญ 165 ญี่ปุ่นศึกษา (อ.ดร.สุดปรารถนา)

http://line.me/ti/g/_AjHjURMUK

https://classroom.google.com/c/MjQ4ODg5MDIyNDYz?cjc=6hwuyc5

https://zoom.us/j/94075377589?pwd=RXA0M1hDT1ZJQW1KbVgyMjJYU0JDZz09

Meeting ID: 940 7537 7589
Passcode: 634783

 

ศศภญ 167 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (อ.ดร.ทานพร)

https://classroom.google.com/c/MjU1MzAyMDE1ODc2?cjc=2aqoynt

Password: 2aqoynt


โทศิลปะการละคร

ศศศค 240 การเขียนบทละคร (อ.ธนวัต)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf89b9030a1813cfd519d61c19e1e533e

Meeting number: 158 504 0682

Password: LADA240


โทประวัติศาสตร์

ศศปศ 312 บทบาทสำคัญของชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ (รศ.ดร.ปรีดี)

https://thairen.zoom.us/j/62974751490

Meeting ID629 7475 1490

ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

ศศภจ 212 จีนศึกษา (อ.ดร.ไพศาล)

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศฝศ 150 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/THkF9F5jJn

https://zoom.us/j/93124610970?pwd=OEdqVzZ0WXE5Rlpsb3FXcXp3ejdwZz09

Meeting ID: 931 2461 0970

Passcode: lafr150


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

http://line.me/ti/g/rJ0_fH4C7_

https://zoom.us/j/91859684390?pwd=a3l2U3ZaeGg4Q29GMnJscHdsck50Zz09

Meeting ID: 918 5968 4390

Passcode: lajp101


ศศศศ 280 Philosophy for Today’s Life (กลุ่ม EG นานาชาติ)(ผศ.ดร.อนวัช)

Meeting ID: 576 546 006


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อ.ดร.พิมพนิต)

https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Meeting ID: 444 777 1122

Passcode: mupsych


ศศศศ 162 พิพิธภัณฑ์วิจักษณ์ (อ.ดร.เกรียงไกร)

https://zoom.us/j/97847112359?pwd=anF4bmRoWU9pMWVmSmVlM0l6K2t5Zz09

วันจันทร์

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.สุดปรารถนา)

http://line.me/ti/g/TuPU3uhFo9

https://classroom.google.com/c/MjQ4ODg4MTM4NTM2?cjc=g27de7v

https://zoom.us/j/93539639644?pwd=VTFSbkU3VStpRytabHBDTy81ZENwQT09

Meeting ID: 935 3963 9644

Passcode: 161344


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/RMptqPyZJr

https://zoom.us/j/98094472029?pwd=QWFIclJaVkxyVEtZcTdVaHJmMUhUQT09

Meeting ID: 980 9447 2029

Passcode: lafr101


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

https://mahidol.webex.com/meet/benjamaporn.run

วันอังคาร

ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศศศ 280 Philosophy for Today Life (ผศ.ดร.อนวัช)

Meeting ID: 576 546 006


ศศภท 116 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ (อ.ณรงศักดิ์)

https://line.me/R/ti/g/Au0Ufwldn1

https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

http://line.me/ti/g/iSw3Zwhqpq

https://zoom.us/j/93350233614?pwd=N1J1RGxCOWg5R21tQVNHRkhxMyt4UT09


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

Meeting ID 474 509 8429

Passcode : LAJP101


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ยุวดี)

 https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma2d30014b9860c85c1aa54664f2cbb0c
Meeting number: 158 186 8971
Password: lach101


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/RMptqPyZJr

https://zoom.us/j/97645543065?pwd=bDF3eldOUTE3WHJlNXZHRDByYWVUZz09


ศศศศ 180 ลาตินอเมริกันศึกษา (อ.ดร.ณัฐนี)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0ed20e1661fe0011e7f86472fd1e20ef
Meeting number: 158 554 9750
Password: LAMU1234


ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (เฉพาะนักศึกษา LA) (อ.สุนันทา)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mbd54b1ce41d921ecfa6cf7a9d9ac325d

Meeting number: 1587987438

วันพุธ

ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (อ.สุนันทา)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6600a03eaebf88077b8db5899fdff138

Meeting number: 1582221510


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (สำหรับนักศึกษา KAAG) (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

https://mahidol.webex.com/meet/benjamaporn.run

วันพฤหัสบดี

ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (รศ.ดร.ธนายุส/อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

https://mahidol.webex.com/meet/benjamaporn.run


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อ.ดร.พิมพนิต)

https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Meeting ID: 444 777 1122

Passcode: mupsych


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

Meeting ID 474 509 8429

Passcode : LAJP101


ศศพฐ 144 การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล (รศ.ดร.ธนายุส)

https://mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting Number: 577 419 354


ศศพฐ 111 มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ (อ.ดร.เกรียงไกร)

https://zoom.us/j/94170462464?pwd=blQ1dTVEQ2tpWE1hUVVUM3l3TWhXZz09

 


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.ดร.สุดปรารถนา)

http://line.me/ti/g/hTL16gdnhI

https://classroom.google.com/c/MjQ4ODg5MDIyNDQ0?cjc=c66e4ub

https://zoom.us/j/94439203555?pwd=djkrMDYxa283TWo1V2wxSm5pRStOQT09

Meeting ID: 944 3920 3555
Passcode: 942979


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (พญาไท) (อ.ศศิพินทุ์)

https://zoom.us/j/94754369899?pwd=TDhVWlVnZWJOekhFY2FDTTlTY1ZZdz09

Meeting ID: 947 5436 9899
Passcode: 212224


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/RMptqPyZJr

https://zoom.us/j/96925683484?pwd=cmFjeWlIcCsrRE5nMkNjYXNrQzhwZz09

Meeting ID: 969 2568 3484

Passcode: lafr101


ศศจว 102 จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อ.ดร.พิมพนิต)

https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Meeting ID: 444 777 1122

Passcode: mupsych


ศศปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (อ.ดร.ณัฐนี)

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb8586a046923979c5a41790463e55c75
Meeting number: 158 860 4362
Password: LAMU1234


ศศปญ 272 ปรัชญาตะวันออก (ผศ.ดร.อนวัช)

https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun

Meeting number: 576 546 006

วันศุกร์

ศศภจ 212 จีนศึกษา (อ.ดร.ไพศาล)

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศฝศ 150 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส (อ.ชนิดา)

http://line.me/ti/g/THkF9F5jJn

https://zoom.us/j/93124610970?pwd=OEdqVzZ0WXE5Rlpsb3FXcXp3ejdwZz09

Meeting ID: 931 2461 0970

Passcode: lafr150


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

http://line.me/ti/g/rJ0_fH4C7_

https://zoom.us/j/91859684390?pwd=a3l2U3ZaeGg4Q29GMnJscHdsck50Zz09

Meeting ID: 918 5968 4390

Passcode: lajp101


ศศศศ 280 Philosophy for Today’s Life (กลุ่ม EG นานาชาติ)(ผศ.ดร.อนวัช)

Meeting ID: 576 546 006


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อ.ดร.พิมพนิต)

https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Meeting ID: 444 777 1122

Passcode: mupsych


ศศศศ 162 พิพิธภัณฑ์วิจักษณ์ (อ.ดร.เกรียงไกร)

https://zoom.us/j/97847112359?pwd=anF4bmRoWU9pMWVmSmVlM0l6K2t5Zz09


ศศปศ 312 บทบาทสำคัญของชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ (รศ.ดร.ปรีดี)

https://thairen.zoom.us/j/62974751490

Meeting ID629 7475 1490