ตารางสอนห้องเรียนออนไลน์

ตารางสอนออนไลน์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา English Level แล้ว Section หาย

ขณะนี้ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว

โปรดตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเรียนอีกครั้ง หากยังข้อมูลยังไม่ปรากฏ

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2849-4587 คุณวรรณนา

ปี 1

ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อาจารย์ ดร.ไพศาล)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภญ 161 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (อาจารย์อุไรพร)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4745098429?pwd=LzVteDNCQ1NXYWhWOVRTa2NuL3hmdz09

Meeting ID: 474 509 8429

Passcode: LAJP161

ห้องเรียน Google Classroom : Google Class code: mhebuxm

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ITCS Computer Applications (อาจารย์คณะ ICT)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

Meeting number: 158 780 9120  Password: muict155


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อาจารย์​ ดร.พิมพนิต)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/meet/pimpanit.con

Meeting Number: 1587542323

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 203 ลักษณะภาษาไทย (อาจารย์ ดร.เขมฤทัย)

ลิงก์ห้องเรียน : Meeting ID : 871 201 6966 / Join URL : https://zoom.us/j/8712016966


ศศภท 204 หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย (อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/meet/nathakarn.nan


ศศภท 302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวี) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://hufs.webex.com/meet/orawee.bunnag


ศศภท 302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting : https://mahidol.webex.com/meet/yingyot.kac


ศศภท 371 แบบเรียนภาษาไทย (อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting: https://mahidol.webex.com/meet/phongkon.wee


ศศภท 383 คติชนกับความเชื่อทางศาสนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom:

https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting ID: 214 670 5600 Passcode: 22563


ศศภท 379 อรรถศาสตร์ภาษาไทย (อาจารย์ ดร.พิชณี)

ลิงก์ห้องเรียน : https://mahidol.webex.com/meet/pitchanee.sot


ศศภท 381 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย (อาจารย์ ดร.ฐิติภา)

ลิงก์ห้องเรียน : https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup


ศศภท 390 กวีนิพนธ์ไทย (อาจารย์ณรงศักดิ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


ศศภท 394 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย (อาจารย์ ดร.วรรณพร)

ลิงก์ห้องเรียน : https://mahidol.webex.com/meet/vannapron.pho

meeting number 574480820

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 209 English Phonetics (อาจารย์พัชร์สิตา) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน Zoom:

https://zoom.us/j/95926631251?pwd=REdURzhBTkg1WXVKQnhaUzVpMk9PZz09

Meeting ID: 959 2663 1251

Passcode: 910248

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: Line ID: natpatsita


LAEN 209 English Phonetics (อาจารย์พัชร์สิตา) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Zoom:

https://zoom.us/j/98027227093?pwd=ZGRKb0kyRm5ta2MxblMwSkJBS3J6QT09

Meeting ID: 980 2722 7093

Passcode: 145939

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: Line ID: natpatsita


LAEN 204 Fundamental Academic Reading (อาจารย์สุชณิห์ยา) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6703efe8c25a1f73be537f67489c5aaa

Meeting Number: 158 118 9542

Password: laen204


LAEN 204 Fundamental Academic Reading (อาจารย์สุชณิห์ยา) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน : Webex Meeting

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc584d66ae83cfa3f919ec68510b154dd

Meeting Number: 158 834 3094

Password: rdg204


LAEN 307 Advanced Conversation (Aj.Adrian)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m69e28ea5591bda745456ca6294c0c94b


LAEN 208 Translation from English into Thai (อาจารย์อรภาริน) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf1edb0678d22801243792cf4c7b93c25

Password: 2081


LAEN 208 Translation from English into Thai (อาจารย์ ดร.รังสิมา) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me984033465e5a0f97a4f93100e76bbf7

Meeting number: 158 968 4405

Password: LAEN208


LAEN 343 Writing for Academic Purposes (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m44fff29375e4e9c7d1cc36ec8e77c699

Meeting number: 158 506 1076

Password: qvCt3j3kDJ6


LAEN 346 American Literature (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

Meeting ID: 158 003 3701

Password: english


LAEN 259 Business Talk (อาจารย์ ดร.ศุภชัย)

ลิงก์ห้องเรียน : Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/91959859117

Meeting ID: 919 5985 9117

พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์ห้องเรียน

Google classroom:
Class code: ukslpog
Classroom link: https://classroom.google.com/c/MjI2MzQ0MzkwMjI5?cjc=ukslpog

Zoom:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09
Meeting ID: 809 627 4366
Passcode: 43RxuB

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: LINE: http://line.me/ti/g/-mMhrqs_Ll


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m06d879328cb35663ebbd213e97721713

Meeting number : 158 048 0537

Password : lafr101

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: http://line.me/ti/g/1V9um5AIge

ปี 1

LAEN 116 English Structure (อาจารย์สุนันทา) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfecceb48f9c82b8c1fc433364ac0f3d5 

Meeting ID: 158 372 3313

Meeting password: 116group1

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: https://line.me/R/ti/g/VncuTd553m


ศศศศ 131 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ)

ลิงก์ห้องเรียน

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf87586aefa3badd691a8c9fc7bcfff45

Meeting number: 158 601 6956

Password: mula1234

Host key: 277287


LAEN 116 English Structure (อาจารย์สิรินิธิ์) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m72ffb110f41fc886ddb0861d901e6d74

Meeting number: 158 663 6011

Password: 116gr2

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: FB: https://www.facebook.com/groups/laen116gr2/


ศศศศ 179 อาหารกับวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom:

https://zoom.us/j/2940860988

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/UtYqmkVjYs


LAEN 116 English Structure (คณาจารย์ EN) กลุ่ม 3

ลิงก์ห้องเรียน: WebEx Meeting

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc17506355302caedaa79b592b2b71279

Meeting number: 158 293 8339
Password: Dew7777
Google Classroom

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/_WFGuFquux

บังคับศิลปศาสตร์

ศศบศ 317 มนุษย์กับศิลปะ (อาจารย์ ดร.เกรียงไกร)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6f90c3ec84de7e848f322cfa61657303

รหัสผ่าน​: wNvmKGVF454

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 201 หลักและศิลปะการฟังและการพูด (อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/meet/phongkon.wee


ศศภท 201 หลักและศิลปะการฟังและการพูด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวี) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://hufs.webex.com/meet/orawee.bunnag


ศศภท 202 หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom:

https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting ID: 214 670 5600

Passcode: 22563

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 211 Fundamental Academic Writing (อาจารย์ญาณัชพิมพ์) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน Zoom:

https://zoom.us/j/94453202781?pwd=Y3g5ektUeXlWZVJJUVRpRmxjaElTQT09

Meeting ID: 944 5320 2781
Passcode: 926290


LAEN 211 Fundamental Academic Writing (อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb3b119ea8b163a6897a5c3ba2f9d7e6a

Meeting ID: 158 186 4656

Password: LAEN211

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/63T-XGO349


LAEN 256 English for Science and Technology (อาจารย์ธนวัตน์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m33ca5ad4c82c2ad63c302984fd984469

Meeting number: 158 435 8328

Password: 0653905459


LAEN 258 English for Service กลุ่ม 1 (อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb7948689b922cb142317ddc014d6177c

Meeting ID:158 344 7012

Password: English

ลิงก์ติดต่อผู้สอน :Email: wipapann@gmail.com


LAEN 278 English for Logistics (Aj.Adrian)

ลิงก์ห้องเรียน Webex :

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m533c461f7d15651a767acc60dc39f51a


LAEN 337 Language, Society and Culture (ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รุ่งภัทร)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md9f6d85f27e48138b9ab62620d05818f

Meeting ID: 158 015 5792

Password: TUAM2021


LAEN 437 Creative Writing (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma2225ca19f3cfc478d3c2abb435659e2

Meeting number: 158 673 9081

Password: 8DXufRADn46


LAEN 461 Seminar in Liberal Arts (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ)

ลิงก์ห้องเรียน  Webex Meeting :

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=maaf027cb11d23a1565f4d506e9f57595

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : https://line.me/R/ti/g/kHSu_WuHdI


LAEN 440 Women Writers (อาจารย์ ดร.กรกช)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting:

Meeting link: https://us02web.zoom.us/j/84274008238?pwd=U1U5UFdGL2JSVXpmVjhaME9TZWZJZz09

Meeting ID: 842 7400 8238

Passcode: 328743

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/c4c-jZtnTL


LAEN 455 Advanced Translation (อาจารย์พัชร์สิตา)

ลิงก์ห้องเรียน : Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99186253299?pwd=cFNsV1U2VjcraTMveGZFYXpINXlEZz09

Meeting ID: 991 8625 3299

Passcode: 176218

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : Line ID: natpatsita

พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์วิภา)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting

Meeting ID: 910 9739 3719 Passcode: lajp101

รหัสชั้นเรียน Google Classroom: wubqqcn

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศภท 116 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ (อาจารย์ณรงศักดิ์)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor

ลิงค์ติดต่อผู้สอน: https://line.me/R/ti/g/qkUpEYTa5E


ศศพฐ 147 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

https://Mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting  Number 577 419 354


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อาจารย์ ดร.พิมพ์พนิต)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/pimpanit.con

Meeting Number: 1587542323


ศศศศ 155 สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1 (อาจารย์เทพ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mff0ec47c1f26a481bf6909cd279c524e

Meeting ID: 158 404 6822

Password: SiamAndFirstWW1


ศศศศ 162 พิพิธภัณฑ์วิจักษณ์ (อาจารย์ ดร.ณัฐนี)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m430305eca193596485b56fcab06eb192

Meeting number: 158 213 6944

Password: LAMU1234


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์อุไรพร)

ลิงก์ห้องเรียน : Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4745098429?pwd=ckk3amltbkRMRU1TV0lKN0RpSmV1dz09

Meeting ID: 474 509 8429

Passcode: LAJP101

รหัสห้องเรียน Google Classroom: v4k2kin

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อาจารย์ ดร.ไพศาล)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อาจารย์ ดร.ยุวดี)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mecb5bc424613cc0e78a9c8da1658640d


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อาจารย์ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md85ade34977c919c47b643caae7f71c6

Meeting number : 158 731 3161

Password : lafr101

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: http://line.me/ti/g/dv6UFGPzfL


ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (อาจารย์สุนันทา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdefa328cb78bbd774d00fa6fd0886571 

Meeting ID: 158 198 8340

Meeting password: 101tuesday

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: https://line.me/R/ti/g/iWcNFDPVH6

ปี 1

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 1 (อ.ดร.ฐิติภา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting: https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup


ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 2 (อ.ดร.ศิธรา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/sitara.jut


ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 3 (อ.ดร.วรรณพร)

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/vannapron.pho

บังคับศิลปศาสตร์

ศศบศ 214 ปรัชญาเบื้องต้น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช)

ลิงก์ห้องเรียน https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 301 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (อ.ดร.อัญชลี)

ลิงก์ห้องเรียน :  https://zoom.us/j/2457333010?pwd=d0ZiNWdOckZHVUlaSWxIaG44a2M4dz09

Meeting ID: 245 733 3010
Passcode: 102819


ศศภท 401 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย (อ.ดร.เขมฤทัย/อ.ดร.พิชณี/อ.ดร.ณัฐกาญจน์/ผศ.ดร.อภิลักษณ์/อ.ดร.ธีระยุทธ)

ลิงก์ห้องเรียน : https://mahidol.webex.com/meet/nathakarn.nan

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 217 Introduction to Literature (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน : Webex Meeting

Meeting ID: 158 986 4427

Password: english


LAEN 252 English for Tourism (อาจารย์ ดร.ศุภชัย) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/91825100740

Meeting ID: 918 2510 0740


LAEN 439 English Semantics (อาจารย์สิรินิธิ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting:

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m071abc0a9555d724cff8f1420eed1483

Meeting number: 158 780 2859

Password: laen439

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : www.facebook.com/groups/laen439/


LAEN 233 English for Information Technology (อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting:

Meeting ID: 961 824 1214


LAEN 278 English for Logistics (Aj.Adrain) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน Webex :

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m533c461f7d15651a767acc60dc39f51a

พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (อ.สุนันทา)

ลิงก์ห้องเรียนออนไลน์ : Webex Meeting

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma511792265ceefab89e03a90d8d68a7c

Meeting number: 158 984 1993

Password: 101wednesday

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : https://line.me/R/ti/g/wWUgtYB2_C


LAEN 273 English Translation for Life and Work (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ)

ลิงก์ห้องเรียนออนไลน์ : Webex Meeting
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdfb423e5ecc3acf06378b702f6479369

Meeting number: 158 632 0472 Password: ZmT4BfRni75

Classroom google https://classroom.google.com/c/Mzc0ODE2MTQxMzQx?cjc=2e3jfhk
Class code 2e3jfhk

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : LINE  http://line.me/ti/g/C_-9z-5i3c


ศศพฐ 144 การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส)

ลิงก์ห้องเรียนออนไลน์  Webex Meeting

https://Mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting  Number 577 419 354

ลิงก์ติดต่อผู้สอน

ปี 1

ศศบศ 112 ทักษะการรู้สารสนเทศ (อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ) กลุ่ม 1

ลิงก์ห้องเรียน : Webex Meeting

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/meet/thirayut.sur


ศศบศ 112 ทักษะการรู้สารสนเทศ (อาจารย์ณรงศักดิ์) กลุ่ม 2

ลิงก์ห้องเรียน : Webex

Meeting Link : https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : https://line.me/R/ti/g/YU4xts8ZoV

บังคับศิลปศาสตร์

ศศบศ 215 อารยธรรมตะวันออก (อาจารย์ ดร.เกรียงไกร/อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์ห้องเรียน

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9184ea3f5ab43c769a4fba2d6d725cc1 

Meeting number: 158 274 7781 Password: LAMU1234

ลิงก์ติดต่อผู้สอน

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 372 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (อาจารย์ ดร.พิชณี)

ลิงก์ห้องเรียน : https://mahidol.webex.com/meet/pitchanee.sot


ศศภท 374 ภาษาในการประชาสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวี)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://hufs.webex.com/meet/orawee.bunnag


ศศภท 387 คติชนวิทยากับศาสตร์ต่าง ๆ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting ID: 214 670 5600

Passcode: 22563


ศศภท 461 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ (อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ)

ลิงก์ห้องเรียน : https://mahidol.webex.com/meet/yingyot.kac

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 258 English for Service กลุ่ม 2 (อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb7948689b922cb142317ddc014d6177c

Meeting ID:158 344 7012

Password: English

ลิงก์ติดต่อผู้สอน Email: wipapann@gmail.com


LAEN 334 Introduction to Computer-Aided Language Learning (CALL) (อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting

Meeting ID: 961 824 1214


LAEN 307 Advanced Conversation กลุ่ม 2 (Aj.Adrian)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m980ef45a35b3c3206be6c659a0f033d6


LAEN 343 Writing for Academic Purposes กลุ่ม 1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m44fff29375e4e9c7d1cc36ec8e77c699

Meeting number: 158 506 1076

Password: qvCt3j3kDJ6


LAEN 451 Varieties of English (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภัทร)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md54aaa34082f813509fcde78a3640a81

Meeting number:  158 432 2885

Password: LAEN451

วิชาโท

ศศศค 260 ละครประยุกตร์ (อาจารย์ธนวัต)

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting:

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb7a1a74ea693b5f2e762301a8f6f2b5a
Meeting number:  158 588 4230
Password: ySJmVHBm379
Host key:623440


ศศจว 101 จิตวิทยาทั่วไป (อาจารย์ ดร.พิมพนิต)
ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/pimpanit.con

Meeting Number: 1587542323


ศศจว 312 จิตวิทยาพัฒนาการ (อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m52d648f087f19683bcf6fe5e6d7e9948 

Meeting number: 158 098 9153

Password: HJp9V5CwuR3


ศศภจ 173 ภาษาจีน 3 (อาจารย์ ดร.ไพศาล)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภญ 163 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 (อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์ห้องเรียน

Google classroom:
Class code: fgwjsc2
Classroom link: https://classroom.google.com/c/MzA1NzAyMTMxODE2?cjc=fgwjsc2

Zoom:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09
Meeting ID: 809 627 4366
Passcode: 43RxuB

ลิงก์ติดต่อผู้สอน http://line.me/ti/g/U_UJLxsP8c


ศศภญ 169 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 (อาจารย์วิภา)

ลิงก์ห้องเรียน

Zoom Meeting ID: 978 5870 5806   Passcode: lajp169

รหัสชั้นเรียน Google Classroom: tjhj3ir

ลิงก์ติดต่อผู้สอน http://line.me/ti/g/Gy_Qd9y27S


ศศปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนำ (อาจารย์ ดร.เกรียงไกร/อาจารย์ ดร.ณัฐนี)

ลิงก์ห้องเรียน

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md3d1a00a6f73c6b7c1e0689e132e14d4

รหัสผ่าน​ MyehhHqi835

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศปญ 273 ปรัชญาตะวันตก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช)

ลิงก์ห้องเรียน https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun

พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทานพร)

ลิงก์ห้องเรียน Google Classroom

https://classroom.google.com/c/MzE4OTA2NTM1Njk4?cjc=drwihfy

Code เข้าห้องเรียน : drwihfy


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์ห้องเรียน

Google classroom:
Class code: mqj7awb
Classroom link: https://classroom.google.com/c/MzA1NzAyMTMyMDQ0?cjc=mqj7awb

Zoom: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09
Meeting ID: 809 627 4366
Passcode: 43RxuB

LINE: http://line.me/ti/g/xqgWxcwvhP


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์อุไรพร)

ลิงก์ห้องเรียน : Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4745098429?pwd=ckk3amltbkRMRU1TV0lKN0RpSmV1dz09

Meeting ID: 474 509 8429

Passcode: LAJP101

Google Classroom: Class code: fmuykbe

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อาจารย์ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0898dd22c9916b5bbb4159f8ea5b722a

Meeting number : 158 356 4571

Password : lafr101

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/ueRNe02GDK


ศศพฐ 147 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

https://Mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting  Number 577 419 354


ศศศศ 155 สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1 (อาจารย์ ดร.เทพ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m80ef3cf870eb0fd9fac21fc76cabf0c6

Meeting Number: 158 736 8183

Password: SiamAndFirstWW2

ปี 1

ศศศศ 169 ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยว (อาจารย์ ดร.ฐิติภา)

ลิงก์ห้องเรียน : https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup


ITCS 155 Computer Applications (คณาจารย์คณะ ICT)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

Meeting number: 158 793 7534

Password: muict155

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 202 หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน กลุ่ม 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting ID: 214 670 5600

Passcode: 22563

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภัทร)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6b048d548f3622b2191a53ab10e64b12

Meeting number: 158 092 2624

Password: LAEN109


LAEN 217 Introduction to Literature กลุ่ม 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

Meeting ID: 158 833 9241

Password: english


LAEN 252 English for Tourism กลุ่ม 1 (อาจารย์ ดร.ศุภชัย)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/95497216865

Meeting ID: 954 9721 6865


LAEN 260 Business Writing (อาจารย์ ดร.ศฬิษา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m406fb3d4d57a655f5ca3d33ca9775ea8

Meeting ID =158 500 0513

Password = 2V2YpUYQpE3

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : https://line.me/R/ti/g/9U_B0HfplI

วิชาโท

LAEN 204 Fundamental Academic Reading กลุ่ม 3 (อาจารย์สุชณิห์ยา)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex Meeting

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m548a489ebd6cdf9cf75e715997145bda

Meeting Number: 158 941 0040

Password: minor204


LAEN 211 Fundamental Academic Writing กลุ่ม 3 (อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom:
https://zoom.us/j/98474714934?pwd=MlZXM0YrRkN1WnhNelVNYTN1dVBLUT09

Meeting ID: 984 7471 4934
Passcode: 255140


ศศศค 321 วรรณคดีการละครตะวันตก (อาจารย์ธนวัต)

ลิงก์ห้องเรียน Webex meeting:

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m88604206880ed0857f2944a06fa6a99e
Meeting number: 158 309 2650
Password: XpMJGQFj763
Host key: 164592

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศภจ 202 การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ (อาจารย์ ดร.ยุวดี)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdef2df215478ca3e685e33143f779088


ศศภจ 211 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 (Aj.Wang)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/wang.lan


ศศปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m4331e1e175157a269e326f66d218ef38 

Meeting number: 158 214 1465

Password: mula


ศศปศ 351 ประวัติศาสตร์อเมริกา (อาจารย์ ดร.เทพ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma8841f793dec099c81e6aa6341163ddc

Meeting number: 158 347 0935

Password: US_History

ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

ศศฝศ 150 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส (อาจารย์ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:Meeting link :

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m84b7d95453fb86817a139df2d6b49429

Meeting number : 158 632 6451

Password : lafr150

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/23dcKXeZUm


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting และ Google Classroom

Zoom Meeting ID: 939 8147 0957

Passcode: lajp101

รหัสชั้นเรียน Google Classroom: xin4tds

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศศศ 274 ปรัชญาความรัก (ผศ.ดร.อนวัช)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun


ศศศศ 180 ลาตินอเมริกันศึกษา (อ.ดร.เกรียงไกร/อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m33998474db89483ae56a4a9fa0742582

Meeting number: 158 938 8712

Password: LAMU1234


ศศพฐ 141 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง (อ.ดร.นิภาวรรณ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mcb7ad42ce619bfaa4282706d7d93f496
Meeting number: 158 613 1127
Password: manage1234
Host key: 191471


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfc51a8ca63e75218df13f0a10fc20eb4

Meeting number: 158 640 3446

Password: ADsfPYGH558

วันจันทร์

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์ห้องเรียน

Google classroom:
Class code: ukslpog
Classroom link: https://classroom.google.com/c/MjI2MzQ0MzkwMjI5?cjc=ukslpog

Zoom:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09
Meeting ID: 809 627 4366
Passcode: 43RxuB

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: LINE: http://line.me/ti/g/-mMhrqs_Ll


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m06d879328cb35663ebbd213e97721713

Meeting number : 158 048 0537

Password : lafr101

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: http://line.me/ti/g/1V9um5AIge

วันอังคาร

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์วิภา)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting

Meeting ID: 910 9739 3719 Passcode: lajp101

รหัสชั้นเรียน Google Classroom: wubqqcn

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศภท 116 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ (อาจารย์ณรงศักดิ์)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor

ลิงค์ติดต่อผู้สอน: https://line.me/R/ti/g/qkUpEYTa5E


ศศพฐ 147 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

https://Mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting  Number 577 419 354


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อาจารย์ ดร.พิมพ์พนิต)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/pimpanit.con

Meeting Number: 1587542323


ศศศศ 155 สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1 (อาจารย์เทพ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mff0ec47c1f26a481bf6909cd279c524e

Meeting ID: 158 404 6822

Password: SiamAndFirstWW1


ศศศศ 162 พิพิธภัณฑ์วิจักษณ์ (อาจารย์ ดร.ณัฐนี)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m430305eca193596485b56fcab06eb192

Meeting number: 158 213 6944

Password: LAMU1234


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์อุไรพร)

ลิงก์ห้องเรียน : Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4745098429?pwd=ckk3amltbkRMRU1TV0lKN0RpSmV1dz09

Meeting ID: 474 509 8429

Passcode: LAJP101

รหัสห้องเรียน Google Classroom: v4k2kin

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อาจารย์ ดร.ไพศาล)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อาจารย์ ดร.ยุวดี)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mecb5bc424613cc0e78a9c8da1658640d


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อาจารย์ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน : Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md85ade34977c919c47b643caae7f71c6

Meeting number : 158 731 3161

Password : lafr101

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: http://line.me/ti/g/dv6UFGPzfL


ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (อาจารย์สุนันทา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex:

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdefa328cb78bbd774d00fa6fd0886571 

Meeting ID: 158 198 8340

Meeting password: 101tuesday

ลิงก์ติดต่อผู้สอน: https://line.me/R/ti/g/iWcNFDPVH6

วันพุธ

ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (อ.สุนันทา)

ลิงก์ห้องเรียนออนไลน์ : Webex Meeting

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma511792265ceefab89e03a90d8d68a7c

Meeting number: 158 984 1993

Password: 101wednesday

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : https://line.me/R/ti/g/wWUgtYB2_C


LAEN 273 English Translation for Life and Work (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ)

ลิงก์ห้องเรียนออนไลน์ : Webex Meeting
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdfb423e5ecc3acf06378b702f6479369

Meeting number: 158 632 0472 Password: ZmT4BfRni75

Classroom google https://classroom.google.com/c/Mzc0ODE2MTQxMzQx?cjc=2e3jfhk
Class code 2e3jfhk

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : LINE  http://line.me/ti/g/C_-9z-5i3c


ศศพฐ 144 การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส)

ลิงก์ห้องเรียนออนไลน์  Webex Meeting

https://Mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting  Number 577 419 354

ลิงก์ติดต่อผู้สอน

วันพฤหัสบดี

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทานพร)

ลิงก์ห้องเรียน Google Classroom

https://classroom.google.com/c/MzE4OTA2NTM1Njk4?cjc=drwihfy

Code เข้าห้องเรียน : drwihfy


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์ห้องเรียน

Google classroom:
Class code: mqj7awb
Classroom link: https://classroom.google.com/c/MzA1NzAyMTMyMDQ0?cjc=mqj7awb

Zoom: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09
Meeting ID: 809 627 4366
Passcode: 43RxuB

LINE: http://line.me/ti/g/xqgWxcwvhP


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์อุไรพร)

ลิงก์ห้องเรียน : Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4745098429?pwd=ckk3amltbkRMRU1TV0lKN0RpSmV1dz09

Meeting ID: 474 509 8429

Passcode: LAJP101

Google Classroom: Class code: fmuykbe

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อาจารย์ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0898dd22c9916b5bbb4159f8ea5b722a

Meeting number : 158 356 4571

Password : lafr101

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/ueRNe02GDK


ศศพฐ 147 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

https://Mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha

Meeting  Number 577 419 354


ศศศศ 155 สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1 (อาจารย์ ดร.เทพ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m80ef3cf870eb0fd9fac21fc76cabf0c6

Meeting Number: 158 736 8183

Password: SiamAndFirstWW2

วันศุกร์

ศศฝศ 150 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส (อาจารย์ชนิดา)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:Meeting link :

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m84b7d95453fb86817a139df2d6b49429

Meeting number : 158 632 6451

Password : lafr150

ลิงก์ติดต่อผู้สอน : http://line.me/ti/g/23dcKXeZUm


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

ลิงก์ห้องเรียน Zoom Meeting และ Google Classroom

Zoom Meeting ID: 939 8147 0957

Passcode: lajpa101

รหัสชั้นเรียน Google Classroom: xin4tds

ลิงก์ติดต่อผู้สอน


ศศศศ 274 ปรัชญาความรัก (ผศ.ดร.อนวัช)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun


ศศศศ 180 ลาตินอเมริกันศึกษา (อ.ดร.เกรียงไกร/อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting:

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m33998474db89483ae56a4a9fa0742582

Meeting number: 158 938 8712

Password: LAMU1234


ศศพฐ 141 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง (อ.ดร.นิภาวรรณ)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mcb7ad42ce619bfaa4282706d7d93f496
Meeting number: 158 613 1127
Password: manage1234
Host key: 191471


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์ห้องเรียน Webex Meeting

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfc51a8ca63e75218df13f0a10fc20eb4

Meeting number: 158 640 3446

Password: ADsfPYGH558