กิจกรรมล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
 
โดยนักศึกษาจะได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ อาทิ หอศิลป์ศาลเจ้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิจิตร​ อภิชาติเกรียงไกร เป็นวิทยากรบรรยายในการนำชมผลงานศิลปะ อีกทั้งนักศึกษาจะได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลฟักข้าว (บ้านฟักข้าว) การทำข้าวตัง (ตลาดศาลาดิน) การทำข้าวห่อใบบัว และเมี่ยงดอกบัว (สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ) ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย