กิจกรรมสาธิตการทำขนมไทยสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทยสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการทำขนมและลงมือปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hankuk Univesity of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี Osaka University ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัดดี้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย