กิจกรรม “ASEAN HEALTHY UNIVERSITY DAY-BIKE FOR HEALTH”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรม “ASEAN HEALTHY UNIVERSITY DAY-BIKE FOR HEALTH”  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย