ปิดรับลงทะเบียน ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม.. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/ล่าม ประจำปี 2564 หัวข้อ “ถึงคิว MemoQ”

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม.. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/ล่าม ประจำปี 2564
หัวข้อ “ถึงคิว MemoQ”

 

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร: คุณทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปล และ CEO บริษัท Inkdot Translation House

และ คุณปกรณ์ กฤษประจันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปล และ กรรมการผู้จัดการ บจก.เวิร์ดดักท์

*****ปิดรับลงทะเบียน*****

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/ล่าม ประจำปี 2564
หัวข้อ “ถึงคิว MemoQ”
เนื่องจากได้มีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอทำการปิดการรับสมัครผู้ที่ลงทะเบียนอบรมผ่าน zoom โดยผู้สนใจยังสามารถติดตามโครงการทาง Facebook Live คณะศิลปศาสตร์ ในวันเวลาเดียวกันได้ที่ https://www.facebook.com/LiberalArts.Mahidol
และติดตามดูคลิปย้อนหลังได้จาก https://la.mahidol.ac.th/th/tictec/


สอบถามเพิ่มเติม
คุณสุภิดา สมานมิตร
E-mail: ticla.forum2015@gmail.com

โครงการอื่นๆ

Read All >>