ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิจัยสัมพันธ์ “เปิดบ้าน วช. : นโยบายการให้ทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิจัยสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อ

"เปิดบ้าน วช.: นโยบายการให้ทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

ที่ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ (โปรดลงทะเบียนด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยมหิดล) https://forms.gle/1tjbKQBwhVVYp3RA6

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**

น.ส.ณัฐธิดา เดชมิตร
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-441-4401 ต่อ 1722
E-mail: nutthida.dac@mahidol.edu