คณะศิลปศาสตร์จัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์จัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสิริวิทยา พิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง ณ ศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานและแสดงความยินดี