คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และครบรอบ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และครบรอบ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จากนั้น ได้ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ทศวิทยาสถาน : 10 เรื่องราวสถานที่และอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล” และร่วมฟังแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ ต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัล โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
– รางวัล “มหิดลทยากร”
– รางวัล “คนดีศรีมหิดล”
– รางวัล “อาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์”