คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO)

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ Mr. Eran Williams ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสที่ Mr. Eran Williams เข้ามาประจำการที่ประเทศไทย
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล ได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้จากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แก่ Mr. Eran Williams เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยร่วมกันต่อไป