งานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัดดี้นักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันที่ 7 มกราคม 2565 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัดดี้นักศึกษาแลกเปลี่ยน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่บัดดี้ นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่เคยเป็นบัดดี้อีกด้วย
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย