ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 16.30 น.
เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิด

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร: +66 2-441-4401-8 ต่อ 1201-2
อีเมล์:   ratchaneekorn.nan@mahidol.ac.th, sirilab.vis@mahidol.ac.th