นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาในการประชันกลอนสดระดับประเทศ “ทายาทสุนทรภู่” เนื่องในวันนักกลอน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนายประภากร คล้ายสมาน นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง นายพงษ์ศิริชัย สมคะเน และนางสาวสุลิตา ปราบปัญจา นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาในการประชันกลอนสดระดับประเทศ “ทายาทสุนทรภู่” เนื่องในวันนักกลอน จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล เป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อม