พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับมอบหมายจากพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้มอบหนังสือแปล “วาติกัน + วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา” เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การแปลและการล่ามคณะศิลปศาสตร์ได้เป็นผู้แปลหนังสือดังกล่าวให้กับวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ถวายให้กับวาติกัน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับมอบหมายจากพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้มอบหนังสือแปล “วาติกัน + วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา” เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การแปลและการล่ามคณะศิลปศาสตร์ได้เป็นผู้แปลหนังสือดังกล่าวให้กับวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ถวายให้กับวาติกัน ซึ่งรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบในนามของคณะศิลปศาสตร์ โดยการประสานงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ และบรรณาธิการหนังสือแปล “วาติกัน + วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา” โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง VIP ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล