พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม และครบรอบ 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม และครบรอบ 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา