ร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ประจำปี 2562 ณ คลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพและรักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ คลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้