ร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล” ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา