ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล