ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบรอบ 117 ปี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบรอบ 117 ปี ณ ห้องประชุมบริพัตร ชั้น 5 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมีพลเรือตรีบัญชา บัวรอด ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ ให้การต้อนรับ