“ศิลปศาสตร์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม พร้อมบุคลากร เป็นตัวแทน เดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น ในโครงการ ศิลปศาสตร์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการ CSR คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการ Happy Birthday Happy time แก่ โรงพยาบาลนครปฐมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล โดยช่วงเช้าเดินทางไปมอบเจลแอลกอฮอล์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงพยาบาลนครปฐม ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีคุณปิยะธิดา โตปู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Information โรงพยาบาลสนามนครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบ ต่อด้วยช่วงบ่ายเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ถุงยังชีพ เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอร์ ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 และชุมชนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คุณกฤษ จันทร์แสง ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคุณวลี สวดมาลัย ประธานชุมชนวัดมะเกลือ 1 เป็นตัวแทนชาวบ้านในชุมชนรับมอบสิ่งของ