หนังสือหายาก

Book Type
Call Number
Book Name
Auther
หนังสือหายาก
B316 ป743ส 2509
โสกราตีส : บุคลิกลักษณะ ประวัติ และปรัชญาโดยบริบูรณ์ (ยูไทโฟร อโปโลเกีย ไครโต และ เฟโด)
เปลโต้, แต่ง ; ส. ศิวรักษ์, แปล
หนังสือหายาก
BF1708.8.T5 ห266ต 2521
ตำราหรหมชาติฉบับสมบูรณ์ และตำรานรลักษณ์ ฉบับหลวงในรัชกาลที่ 1 : เรียนรู้และดูได้ด้วยตนเอง
หรีด เรืองฤทธิ์, รวบรวมสอบชำระและเรียบเรียง
หนังสือหายาก
BQ946 จ216จ 2556
จดหมายเหตุพระเมตตา
เนื้อหา จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ; แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ; มารศรี สอทิพย์, บรรณาธิการ
หนังสือหายาก
DS570.S52 น234พ ล.2 2505
พงศาวดารไทยใหญ่
พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ; กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, บรรณาธิการ
หนังสือหายาก
DS578.32.A5 ส893ฟ ล.1-4 2511- 2513
ฟื้นความหลัง
เสฐียรโกเศศ
หนังสือหายาก
DS582 จ567ส 2522
เสด็จประพาสต้น ในรัชกาลที่ 5
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หนังสือหายาก
DS582.2 ด495ส 252-?
เสด็จประพาสต้น
พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หนังสือหายาก
DS586 ว435 2516
วันมหาปิติ
-
หนังสือหายาก
DS586 ส243 2523
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา 25 มกราคม - 31 มีนาคม 2523
สำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา.
หนังสือหายาก
GR312.2.Ph5 ต335ก 2545
ไกรทอง เล่ม 1 = The crocodile crisis issue 1
เรื่องและภาพ ตาโปน
หนังสือหายาก
N72.R4 ป111ศ 2517
ศาสนาและศิลปในสยามประเทศ และแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ
น. ณ ปากน้ำ
หนังสือหายาก
PL100 ศ276ม 2506
มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
หนังสือหายาก
PL4163 ฮ468ห 2552
หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมปีที่ 1
ฟ. ฮีแลร์
หนังสือหายาก
PL4163 ฮ468ห2 2552
หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมปีที่ 2
ฟ. ฮีแลร์
หนังสือหายาก
PL4163 ฮ468ห3 2552
หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมปีที่ 3
ฟ. ฮีแลร์
หนังสือหายาก
PL4181 อ197น ล.1-2 2516
นิรุกติศาสตร์
พระยาอนุมานราชธน
หนังสือหายาก
PL4206 ส834ก 2518
กฤษณาสอนน้อง
สุภัคลักขณา
หนังสือหายาก
PL4209.P5484 พ833พ ล.1 2473
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 เล่ม 1
[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]
หนังสือหายาก
PL4209.S82 ส798พ 2506
พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
สุนทรภู่
หนังสือหายาก
นว ด263ว 2516
วรรณกรรมชิ้นสุดท้าย
ดอกไม้สด
หนังสือหายาก
นว ว31น 2520
นิกกับพิม
ว. ณ ประมวญมารค
หนังสือหายาก
นว ห335ร 2521
เรื่องรักในปักกิ่ง = Moment in Peking
หลินยู่ถัง ; สันตสิริ แปล
หนังสือหายาก
รส น31ต 2527
ตะกวดกับคบผุ
นิคม รายยวา
หนังสือหายาก
รส ม965ค 2530?
คนอยู่วัด
ไมตรี ลิมปิชาติ
หนังสือหายาก
รส ล281ฟ 2512
ฟ้าบ่กั้น
ลาว คำหอม ; เทพศิริ สุขโสภา, วาดภาพ