แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรี เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ