โครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ