โครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station : ครั้งที่ 8 เสวนาวรรณกรรมญี่ปุ่น หัวข้อ “พี่อรรถพาอ่านญี่ปุ่น: คน ผี และปีศาจ”

วันที่ 8 เมษายน 2564  ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์  จัดโครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station : ครั้งที่ 8 เสวนาวรรณกรรมญี่ปุ่น หัวข้อ “พี่อรรถพาอ่านญี่ปุ่น: คน ผี และปีศาจ” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Facebook Live  พิธีเปิดโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณอรรถ บุนนาค นักเขียนและนักแปล ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมญี่ปุ่น และผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ JLIT เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้  โดยมีอาจารย์ ดร. พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์  อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  เป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยเนื้อหาในการเสวนาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย  การแบ่งยุคของวรรณกรรมญี่ปุ่น  รวมถึงตัวอย่างวรรณกรรมที่โด่งดังในแต่ละยุค  ในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาฯ