โครงการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านชุมชนสัมพันธ์ “จิบกาแฟ แลวัฒนธรรม” มองนครปฐมผ่านวัฒนธรรมร้านกาแฟ ณ ร้าน Pomelo Cafe จ.นครปฐม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านชุมชนสัมพันธ์ “จิบกาแฟ แลวัฒนธรรม” มองนครปฐมผ่านวัฒนธรรมร้านกาแฟ ณ ร้าน Pomelo Cafe จ.นครปฐม โดยได้เข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ คุณธนู แก่นจันทร์ เจ้าของร้าน Pomelo รวมถึงร่วมพูดคุยถึงแนวคิดบริหารจัดการร้าน แนวคิดด้านการประกอบธุรกิจ รวมไปถึง theme การจัดร้านแนว “สวน” โดยมี อ.ณัฐกาญจน์ นาคนวล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา มอบของที่ระลึกแก่ผู้รับการสัมภาษณ์ โดยท่านสามารถติดตามคลิปวิดีโอฉบับเต็มได้ในเดือนเมษายน 2564