คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีนครั้งที่ 1 หัวข้อ “งิ้วในไทย” วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีนครั้งที่ 1 หัวข้อ “งิ้วในไทย”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม..
 
งานเสวนา หัวข้อ “งิ้วในไทย”
โดย อาจารย์เม้ง ป.ปลา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้สืบสานการแสดงงิ้วในประเทศไทย
 
ร่วมรับชมการแสดงงิ้วร้องไทย เรื่องเปาบุ้นจิ้น ตอนประหารราชบุตรเขย โดยคณะงิ้วชื่อดัง “ไซ้หย่งฮง”
 
และร่วมกิจกรรมแต่งงิ้วถ่ายภาพ 
 
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 12.00-16.30 น.
ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: LiberalArts.Mahidol
 
**หมายเหตุ: นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ AT จำนวน 3 ชม.
– เข้าร่วมฟังเสวนาฯ ได้รับ 2 ชม.
– เข้าร่วมชมการแสดงงิ้ว ได้รับ 1 ชม.
————————————
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
คุณรวิสรา วันเดช
โทร. 0 2441 4401-8 ต่อ 1715