โครงการ ศิลปศาสตร์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการ CSR คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนคณะฯ เดินทางมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในโครงการ ศิลปศาสตร์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการ CSR คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แก่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นผู้รับมอบ โดยรายการสิ่งของบริจาคดังกล่าวประกอบด้วย ชุดตรวจหาเชื้อ Antigent Test Kit (ATK) จมูก จำนวน 100 ชุด ชุดป้องกันเชื้อไวรัส (PPE) จำนวน 100 ชุด และหน้ากาก Face Shield จำนวน 100 ชุด
นอกจากนี้ ภายในโครงการฯ คณะศิลปศาสตร์ ยังได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 10,000 บาท และโรงพยาบาลพุทธมณฑล จำนวน 10,000 บาท