โครงการ “Conversation Club: จิบชาเดือนวาเลนไทน์”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “Conversation Club: จิบชาเดือนวาเลนไทน์” ณ ห้องมหาสวัสดี 2 ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากครูดิว จอมขวัญ โฮ้ป อดีตผู้เขียนซับไตเติ้ลให้กับรายการ Loukgolf’s English Room อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ รองประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีอาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ