โครงการ LA Blogger Build Course “สร้างรายได้ยุค 5G น้อย…แต่มาก” หัวข้อ :“STEP BY STEP สร้างเว็บไซต์ของตนเอง”

วันที่ 21 เมษายน 2564 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ LA Blogger Build Course “สร้างรายได้ยุค 5G น้อย…แต่มาก” หัวข้อ :“STEP BY STEP สร้างเว็บไซต์ของตนเอง” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ได้รับเกียรติจาก คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เว็บบล็อก เว็บไซต์ เป็นวิทยากร ภายในโครงการเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ และการทำบล็อกให้น่าสนใจด้วยเทคนิคและวิธีการใช้งานฟังชั่นต่างๆ เช่น เทคนิคการทำบทความย่อ การเขียน Content การเลือกภาพและการตกแต่งเว็บบล็อก การทำ SEO (Search Engine Optimization) การโปรโมทเว็บบล็อก รวมถึงเทคนิคการเชื่อมโยงและการเพิ่มยอดการเข้าถึงและการมองเห็น ทั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 50 คน