โครงการ LA Communication Styles 2021 (Part1) ตอน “สื่อสารอย่างไร…เพื่อผลลัพธ์สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ LA Communication Styles 2021 (Part1) ตอน “สื่อสารอย่างไร…เพื่อผลลัพธ์สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาและทีม เป็นวิทยากรบรรยาย
ภายในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการสื่อสารทั้งกับตนเองและผู้อื่นในแง่มุมต่างๆ อาทิเช่น การเข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านรูปแบบการสื่อสาร ถอดรหัสความเป็นเรา จุดเด่น จุดต้องระวัง ต่างกันสุดขั้วแต่ต้องมาทำงานด้วยกันจะทำอย่างไร ทั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก