คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ และร่วมกิจกรรมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ให้การต้อนรับคุณจิตตรา ชูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ในการเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ และร่วมกิจกรรมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 “MULA OPEN HOUSE 2022” ณ ห้อง 329 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ได้ให้เกียรติแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ บริการการเรียนการสอน บริการวิชาการ รวมทั้งได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบูธกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานฯ.