[1 กุมภาพันธ์ 2560]SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง

วิทยากรโดย

คุณพลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ เจ้าของนิยาย “SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” นามปากกา “Bitter Sweet” ร่วมกับ อาจารย์ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ และอาจารย์วศวรรษ สบายวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

*ท่านที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาสามารถแจ้งชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ เบอร์ภายใน 1201 และ1202