[1 มิถุนายน 2560] ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ร่วมงานและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล