[2 กุมภาพันธ์ 2561] ครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาใน “กองทุนเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ