[2 พฤษภาคม 2560] ต่างชาติต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว นานาชาติพันธุ์ในศาลายา-นครชัยศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 ตอน “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: หลากชาติพันธุ์ในท้องถิ่นศาลายา – นครชัยศรี” เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจัดโดยศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยภาคเช้ามีพิธีแห่ว่าวสามชายถวายพ่อขุนทุ่ง ณ ศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง และภาคบ่ายได้รับเกียรติจากนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดงาน โดยมีปาฐกถาพิเศษ “วีถีชีวิตผู้คนในลุ่มน้ำนครชัยศรี” องปาฐกโดยอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสวนาเรื่อง “มอญ เขมร ลาว จีน ไทย: ความหลากหลายในลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี” และชมการแสดงพื้นบ้าน “รำแคนไททรงดำ”