[2 พฤศจิกายน 2561] มหิดลวิชาการ 2561 “Mahidol Open House 2018” เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 “LAMU Open House 2018” วันที่ 1

มหิดลวิชาการ 2561 “Mahidol Open House 2018”

เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 “LAMU Open House 2018”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 “LAMU Open House 2018” วันแรก โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมบอร์ดเกมจากนักศึกษาวิชาบูรณาการ การออกแบบอินโฟกราฟฟิก การอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน ติวไทยโดยติวเตอร์ต๊อป การจัดบอร์ดแสดงกระบวนการแปลและจัดรูปเล่มผลงานแปลนิทาน กิจกรรม Bible Bingo กิจกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการใส่ชุด YUKATA การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านการชงชา กิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในห้องสตูดิโอ (LATV2018) กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการประกอบอาหาร และกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมตามบูธต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์เป็นจำนวนมาก ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561