[3 เมษายน 2562] Osaka University ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ให้การต้อนรับ Professor Kazuhito Fujiyama และ Hitoshi Hisada, ASEAN Campus Directors of Osaka University ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 116 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา