[เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559] LAMU Book Talk Station ครั้งที่ 4 เรื่อง “จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station ครั้งที่ 4 เสวนาเรื่อง “จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ” โดยมี คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายและรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางนักเขียนนวนิยายและเทคนิคการเขียนเพื่อให้ได้ รับการตีพิมพ์ ซึ่งมีทั้งการดำเนินเรื่อง ตัวละคร และข้อห้ามที่ไม่ควรใส่ในเนื้่อเรื่อง