[3 พฤศจิกายน 2561] มหิดลวิชาการ 2561 “Mahidol Open House 2018” เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 “LAMU Open House 2018” วันที่สอง

มหิดลวิชาการ 2561 “Mahidol Open House 2018” 

เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 “LAMU Open House 2018” วันที่สอง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 LAMU Open House 2018 วันที่สอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมบอร์ดเกมจากนักศึกษาวิชาบูรณาการ การอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน การจัดบอร์ดแสดงกระบวนการแปลและจัดรูปเล่มผลงานแปลนิทาน กิจกรรม Bible Bingo การเสวนาศิษย์เก่า:”พี่น้องเล่าเรื่อง 3×5=15 สูตรความก้าวหน้าศิลปศาสตร์เอกไทย” กิจกรรม Lovely Pretty Beauty By Blogger BRINK การเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการใส่ชุด YUKATA การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านการชงชา กิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในห้องสตูดิโอ (LATV2018) การแนะนำหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์โดย Blgger มะเฟือง ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 13 และกิจกรรมอีกมากมายจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมตามบูธต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์เป็นจำนวนมาก ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561