[4 ตุลาคม 2560] มอบดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรไปมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 1,363 ดอก และ 23 ช่อ ตามโครงการแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ