[เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558] ศิลปศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากAmsterdam University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เปิดบ้านต้อนรับ Ms. Agnes Niehof และ Mr. Martin van Buuren ผู้แทนเอกอัครราชทูตประเทศเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศ เนเธอร์แลนด์พร้อมบอกเล่าความหมายของพิธีดังกล่าวด้วย

 

อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ HVA HES Program 2015: Business & Culture in Thailand: Enriching Your Experiences โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2558 เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ