[6 กันยายน 2560] พิธีรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานงานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสิริวิทยา และห้อง 218 โดยมีพิธีมอบรางวัลแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่อง “The Last Lecture” โดยคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เจ้าของสำนักพิมพ์ openbooks รวมถึงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559