[10 เมษายน 2560] กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 และได้มีการจัดกิจกรรมร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ณ บริเวณชั้น อาคารสิริวิทยา (หน้าห้อง Study Room) เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย