[10 เมษายน 2562] โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนเมษายน 2562

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยคุณพนิดา หนูทวี และคุณบุญลือ สังข์สุวรรณ เสนอเมนู “ขนมจีนน้ำยากะทิ” และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 10 เมษายน 2562