[10 พฤษภาคม 2561] โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล ณ ห้อง 132 – 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงภารุจีย์ พันธุ์พฤกษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณธษา ศิระวัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และทีมวิทยากรจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีบุคลากร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำอาคารสิริวิทยา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา