[10 ตุลาคม 2561] กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Speexx รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Speexx รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ดูแลระบบของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา รหัสปี 60 และ 61 โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Speexx มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคลากรผู้ดูแลระบบของแต่ละส่วนงานเข้าร่วมรับการอบรม เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล