[11 กรกฎาคม 2560] คณะศิลปศาสตร์ต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 49 (Bonding the World with Chemistry 49th ICho) ซึ่งเป็นการแข่งขันทางวิชาการของเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลก และคณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติในการใช้สถานที่อาคารสิริวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน