[11 ตุลาคม 2562] พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 59 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 59 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562