[12 มกราคม 2561]พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จาก Aoyama Gakuin University และ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จาก Aoyama Gakuin University และ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 728 อาคารสิริวิทยา โดยแลกเปลี่ยนจำนวน 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล